10-årsskrift - Side 12Se speciallæge i psykiatri Torsten Warrer fortælle om PTSD
Hvad er PTSD? 
Hvordan opleves PTSD?
PTSD er en forkortelse for Post Traumatic Stress
Disorder, som på dansk hedder posttraumatisk
belastningsreaktion. PTSD er en psykiatrisk diagnose, der dækker over, at man har været udsat for
eller bevidnet en eller flere hændelser af livstruende eller voldsom karakter. Nogle af de typiske
hændelser, som kan medføre PTSD, er krigsoplevelser, tortur, terrorisme, voldelig og personfarlig
kriminalitet, ulykker og naturkatastrofer.
Hovedsymptomer på PTSD er gentagne og
­ufrivillige minder, flashbacks og mareridt om den
voldsomme livstruende hændelse, forøget alarmberedskab, en vedvarende fysisk og følelses­
mæssig uro, ængstelse eller nervøsitet ved
forskellige situationer, der ikke før gav anledning
til problemer, negative ændringer i humør samt
undgåelse af alt, hvad der minder om hændelsen.
Læs mere på
Stort set alle mennesker vil opleve PTSD-lignende symptomer efter en voldsom hændelse, men
for de flestes vedkommende går symptomerne
væk inden for en måned. For nogle få varer symptomerne ved og udvikler sig til egentlig PTSD. Det
fulde symptombillede på PTSD kan for nogle udvikle sig indenfor seks måneder efter hændelsen,
mens andre først udvikler det fulde symptom­
billede efter mange år.
Psykiatrifonden.dk
Interview
’Det vigtigste var, at
støtten var der…’
DEN SKADEDE VETERAN KLAUS har over
en periode på fire år modtaget støtte fra Soldaterlegatet til blandt andet medicin, psykologbehandlinger, juridisk rådgivning og transport.
Legaternes størrelse er, ifølge ham selv, ligegyldige set i forhold til det, de betød for ham. Følelsen af, at der var nogen, der gerne ville hjælpe,
var det vigtigste for ham i en tid, hvor alt andet
ramlede.
Efter at have være udsendt til Balkan to ­gange
begravede veteranen Klaus sig i arbejde til
halsen for ikke at lade oplevelserne fra krigen
komme tæt på. Men efter 17 år i et hæsblæsende tempo gav det mentale fundament alligevel
efter. Han forsøgte selvmord og blev indlagt
på en lukket psykiatrisk afdeling. Under dette
ophold blev han diagnosticeret med PTSD og fik
efterfølgende hjælp til at få anmeldt sin sygdom
som en arbejdsskade.
På kanten af tilværelsen
Klaus er i dag 60 år og står hver dag ansigt til
ansigt med efterreaktionerne på udsendelserne
som officer til Kroatien og Bosnien i 1990’erne.
I årevis har han kæmpet med kommune og
arbejdsskademyndigheder om mulighed for
fleksjob og ret til erstatning. Samtidig har han
haft en indre kamp for at genvinde sin selvrespekt og erkende, at han levede på kanten af
tilværelsen.
12
Soldaterlegatets hjælp kom på et tidspunkt, da
Klaus følte sig allermest isoleret og stod midt
i et svært forløb med kommunen. Han havde
ingen lyst til at være sammen med andre, men
støtten fra fonden betød, at han alligevel følte
sig set og anerkendt.
– Hos Soldaterlegatet blev det taget som et faktum, at jeg var syg. Der blev ikke stillet spørgsmålstegn ved min diagnose, sådan som man
gjorde hos myndighederne. Jeg blev accepteret.
Når man går og er dybt i tvivl, om man er blevet
tosset, er det rart, når man møder nogen, der
stoler på en, fortæller Klaus.
Hurtig hjælp
For Klaus var det ligeledes vigtigt for hans situation, at hjælpen til de små praktiske behov kom
hurtigt; blandt andet støtte til medicin, indskud
til bolig og psykologbehandling.
– Legatet betød så meget mere end selve beløbets størrelse. Det vigtigste for mig var, at Soldaterlegatet var der for mig, da jeg havde mest brug
for støtte – økonomisk og moralsk, siger Klaus.
I dag har Klaus fået fleksjob, lejlighed og en
afgørelse i sin arbejdsskadesag og dermed også
opnået den ro og orden i de basale og nødvendige
forhold, der skal til for at kunne komme videre i
livet. Han har fået mod på at sætte nye nære mål,
så som at blive sundere og komme i bedre form.
13

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm