10-årsskrift - Side 20Behandling og genoptræning
FAKTA
• Pilotstudiets formål var at undersøge kogni-
tive og fysiologiske stressmarkører hos danske
veteraner samt at undersøge effekten af MBSR-­
træning, og de samlede resultater viste videnskabelig evidens for, at MBSR kan skabe positive
forandringer i hjernen.
• Mette Bahnsen fra Persona Film har lavet
filmen Mindful Medicin, der følger en gruppe
­deltagere gennem et behandlingsforløb. Filmen
kan ses her: vimeo.com/84841988
• Se også dokumentarfilmen om en gruppe unge,
der deltager i et Mindfulnessbaseret stressreduktion-kursus (MBSR), og hvordan de oplever pres
fra studier, omgivelserne og dem selv. Efter otte
uger fortæller de om effekten: mindfulness.au.dk/
om-os/medier/film/
Mindfullnesstræning
DANSK CENTER FOR MINDFULNESS har
udviklet et mindfulness-træningsprogram til
veteraner med kroniske og invaliderende fysiske symptomer som følge af posttraumatisk
stresssyndrom (PTSD), angst eller depression.
De første to pilotstudier blev med støtte fra
Soldaterlegatet gennemført i henholdsvis 2014
og 2018 med positive resultater. De nyeste kurser påbegyndtes med et otte-ugers forløb ved
udgangen af 2018 og i begyndelsen af 2019
med yderligere to hold veteraner, der ligeledes
blev undervist i det videnskabeligt dokumenterede program Mindfulnessbaseret stressreduktion (MBSR).
Mentalt helbred kan trænes helt i lighed med
fysisk helbred. MBSR kan nedsætte fysiske og
psykiske symptomer samt forbedre livskvalitet
og funktionsniveau. Metoden har fokus på at
være til stede i livet her og nu på godt og ondt og
koncentrere sig om evnen til at være til stede i
kroppen, evnen til at observere sindet og herved
få frihed til at gå i den retning, man ønsker. Disse
ændringer kan ses og måles biologisk i hjernen.
– Veteraner med psykiske efterreaktioner som
angst, PTSD eller depression er typisk sårbare
mennesker, der reagerer stærkt på tanker og
fornemmelser. Her kan de åndedrætsøvelser
og meditationsteknikker, som de lærer gennem
mindfulness hjælpe dem, når deres krop og sind
er i alarmberedskab, forklarer Maria Bingen.
Det første pilotstudie, der blev oprettet på Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser i Aarhus,
viste, hvordan deltagerne havde fået redskaber
til, hvordan de både inden og efter en udsendelse
lærte at forholde sig til den kæmpe stress, de gik
og bar på i kroppen. Derudover lettede gruppe­
forløbet dem for byrden ved at stå alene med
deres stress.
– Stressramte mennesker er ofte ikke i stand til
at mærke deres egen krop, og via mindfulness
lærer man blandt andet via fokus på åndedrættet og lette yogaøvelser at få forbundet krop og
sind. Meditation kan aktivere det parasympatiske
nervesystem og dermed bringe ro til kroppen,
som der er så stærkt behov for, når man er i en
konstant stresstilstand, fortæller Maria Bingen.
Maria Bingen er uddannet MBSR-underviser og
har erfaring med undervisning af veteraner i programmet.
20
21

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm