10-årsskrift - Side 23Rehabilitering
En håndholdt indsats
– på vej mod en god hverdag
NOGLE VETERANER VENDER HJEM fra en
udsendelse med svære psykiske skader og ude
af stand til at få en hverdag til at fungere. Efter
endt behandling på en af de højt specialiserede
psykiatriske klinikker i landet er der risiko for, at
de ender i et tomrum. Projektet ’På vej mod en
god hverdag’ støtter veteraner, der har afsluttet
psykiatrisk behandling, i at etablere en god hverdag med sigte på en vej videre ind på arbejdsmarkedet eller uddannelse.
I 2019 er projektet etableret i Region Midt­
jylland i tæt samarbejde med Klinik for PTSD og
Angst i Aarhus og to mentorer fra Videnscenter om handicap (tidligere Handicapidrættens
Videnscenter), der støtter 24 veteraner i deres
hverdag og på vejen mod et nyt ståsted i livet.
Mentorerne lægger særlig vægt på fire områder
i deres arbejde: Frivillighed, fællesskab, rutiner
og bevægelse. Det er afgørende, at veteranen
til enhver tid har mulighed for at vælge til – og
sige fra, har et fungerende hjem, får mulighed
for at indgå i fællesskaber, og får opbygget nogle
grundlæggende rutiner i forhold til fx søvn, før
man kan nå til bevægelse og finde ud af, i hvilken
retning ens liv skal bevæge sig.

Resultaterne blev dokumenteret af Københavns Universitet og viste, at 14 ud af 23 del­
tagere, der gennemførte projektet, kom i praktik,
fik fuldtidsarbejde eller startede en uddannelse.
Alle deltagere oplevede at have fået et bedre og
mere struktureret hverdagsliv.
I 2016 viste resultaterne af pilotprojektet
’Vejen til et godt hverdagsliv’, hvordan supplerende praktisk støtte medfører en større og
hurtigere effekt af den kognitive og medicinske
behandling samt en højere motivation for at
komme videre med livet efter et behandlingsforløb. Det momentum kan udnyttes til at hjælpe
veteranerne med at overvinde barrierer, rydde op
i gamle mønstre og støtte dem til at orientere sig
i nye retninger.
Personlig mentor
• 24 veteraner fra både Klinik fra PTSD og Angst
og Psykiatrisk Center København s­tartede i
projektet fra 2015-2016, der blev initieret af
Videnscenter om handicap og Soldaterlegatet.
J ohan
“Jeg føler virkelig, at jeg har rykket mig; at jeg i projektet har fået nogle
succes­oplevelser, som giver mening i min tilværelse…. For mig betød det,
at jeg begyndte at få noget identitet tilbage – noget, jeg ­følte, jeg havde
tabt, da jeg k beskeden om, at jeg ikke længere kunne være soldat.”
22
Hjem fra krig – og hvad så?
Det organisatoriske mål er, at projektet udvikler sig til et varigt tilbud til psykisk skadede
veteraner i Region Midtjylland og på sigt danner
præcedens for en tilsvarende rehabiliteringsindsats for en bredere patientgruppe i psykiatrien i
alle landets regioner. Initiativet er et samarbejde m
­ ellem Soldaterlegatet, Videnscenter om
handicap, Klinik for PTSD og Angst i Aarhus og
Marselis­borgcentret.
nes
Indsatsens overordnede mål er at vise, at en
hårdt PTSD-ramt veteran med hjælp fra en
personlig mentor kan få et godt hverdagsliv og
dermed det nødvendige fundament til at blive
klar til et arbejde. Videnscenter om handicap har
gennem tyve år arbejdet med at hjælpe personer
på kanten af livet på fode igen under de vilkår,
der passer lige netop til personen. De erfaringer
udgør sammen med viden fra Klinik for PTSD og
Angst i Aarhus og Psykiatrisk Center København
fundamentet til at hjælpe veteraner med PTSD,
angst eller depression med praktisk støtte under
og efter deres behandling til at komme videre
med livet efterfølgende.
Rehabiliteringsprojekterne, der er omtalt på
foregående side, bygger på erfaringerne fra et
lignende rehabiliteringsprojekt i 2011 initieret af
Soldaterlegatet og Videnscenter om handicap.
Projektet rettede sig mod 20 psykisk og fysisk
skadede veteraner og bestod af et to-ugers ophold på ­Egmont Højskolen efterfulgt af individuel opfølgning i deltagernes eget miljø.
Veteranerne fik desuden tilbudt hjælp til jobeller uddannelses­søgning samt til realisering
af fritidsønsker, herunder fysisk aktivitet i en
forening eller andet lokalt tilbud. Forløbet
afrundedes med en skriftlig erfaringsopsamling,
som dannede grundlag for en fremtidig indsats.
Materialet blev stillet til rådighed for Forsvaret,
­øvrige samarbejdspartnere og offentligheden.
Micha
el
“Det er lidt som at vende tilbage
til et socialt liv. Hverdagen bliver
meget mere overskuelig for mig,
når jeg ved, at han [konsulenten]
kommer for at hjælpe; at h
­ olde
fokus på at få det ­bedre. Det
­hænger naturligvis sammen med
nu endelig at se lyset…”
Se interview med socialrådgiver Sidsel Jacobsen fra Klinik for
PTSD og Angst samt v­ eteranen S
­ øren ­Tønning Westermann
23

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm