10-årsskrift - Side 26Rehabilitering
Veteraner
i det faggrønne
Se veteranen Paw og Niels Overgaard Blok fortælle om projektet
I 2016 GENNEMFØRTE SKOVSKOLEN ved
Københavns Universitet i Nødebo pilotprojektet
’Veteraner i det faggrønne’, hvor 12 krigsveteraner, som stod uden for job- og uddannelsesmarkedet, modtog i alt ti ugers faglig, personlig
og social undervisning. Målet med projektet var,
at de enkelte veteraner skulle opleve personlig
udvikling samt faglig opkvalificering, der skulle
bringe dem tættere på arbejde eller uddannelse
– gerne inden for den faggrønne sektor. Netop
tilknytning til arbejde eller uddannelse, havde
de fleste af dem indikeret, var et stort ønske og
mål med deres deltagelse i projektet.
En af de ting, som projektet viste, var, at veteranernes fælles kultur og identitet er meget rummelig over for andre veteraner, hvilket åbner for
hurtige og stærke relationer mellem deltagerne.
Denne kultur kan desværre samtidig vise sig
stigmatiserende mod omverdenen, således at
det er svært at tillade og inkludere andre uden
samme baggrund. Grundlæggende tyder resultaterne fra projektet på, at grønne aktiviteter,
arbejde og uddannelse særligt kan motivere
veteraner til nyskabelse samt understøtte deres
tilknytning til samfundet og generelt øge fysisk,
psykisk og social sundhed.
Projektet viste, at faglig og personlig opkvalificering inden for det fagrønne områder kombineret
med rekreative friluftsture gav gruppen af krigsveteraner bedre hverdagstrivsel og bragte dem
tættere på samfundet og arbejdsmarkedet igen.
Kærlighed til det grønne
Motiverer nyskabelse
I alt gennemførte 10 ud af de 12 hele forløbet.
Veteranerne oplevede et år efter projektets
slutning et vedvarende positivt udbytte på det
personlige, sociale og samfundsmæssige plan.
Specielt kan fremhæves, at seks af de ti rapporterede at være i arbejde, praktik eller uddannelse
eller på anden måde have tilknytning til erhverv
eller uddannelsesinstitution et år efter. Otte havde fået styrket deres hverdagstrivsel, ni var mere
sociale i deres interaktion med omverdenen, og
alle rapporterede at have fået nye faglige og personlige færdigheder under projektets forløb.
26
Niels Overgaard Blok, der udarbejdede projektet, er tidligere projektleder på Natur, sundhed
og læring for krigsveteraner ved Skovskolen,
Københavns Universitet, og har desuden en baggrund i Forsvaret. Han tog initiativ til projektet,
fordi han mener, at naturen er et godt sted for
skadede veteraner at få styrket deres kompetencer med henblik på at vende tilbage til et
arbejdsliv.
– Der er forskningsmæssige beviser på, at naturen er et godt sted for veteraner at være. Det
begrunder vi i, at soldater har en baggrund i en
kærlighed til det grønne og en naturlig tilgang til
den. Og vi ved alle sammen, at skal vi udvikle os
og finde nye veje i vores liv, så kan vi godt lide, at
det foregår i noget, vi i forvejen føler os trygge i,
fortæller Niels Overgaard Blok.
Fakta
• Projektet blev til med støtte fra Ellab-­
Fonden, Christian Sørensens Mindefond,
­Skovskolen og Soldaterlegatet.
• Læs om projektets resultater på
­V idenomfriluftsliv.dk
27

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm