10-årsskrift - Side 35Økonomisk rådgivning
Økonomisk Overblik
2013-2018
Økonomisk rådgivning
af den enkelte
FOR NOGLE SKADEDE VETERANER med
svære psykiske efterreaktioner efter en udsendelse kan det være svært at overskue privatøkonomien. Ofte kan bare få timers rådgivning
hjælpe den enkelte til at få gendannet et overblik
og lagt en handlingsplan. Nogle kan også have
stor glæde af at få opfyldt et behov for støtte til
at forvalte en udbetalt erstatning for en fysisk
eller psykisk skade.
Kommer der overblik over økonomien, er det
ofte også lettere at finde ro og energi til andre
udfordringer. I praksis bestod projektet i, at
Nykredit stillede frivillige rådgivere til rådighed
på forskellige soldater- og veteranhjem rundt
om i landet. I 2018 fungerede ordningen på de
fire soldaterhjem i Fredericia, Høvelte, Hvorup og
Holstebro.
SIDEN 2009 har Soldaterlegatet uddelt legater
til individuel økonomisk rådgivning, når en skade
fra udsendelse har haft konsekvens for veteranens økonomiske situation.
Derfor igangsatte Soldaterlegatet i 2013 projektet ’Økonomisk Overblik’ i samarbejde med
Veteranhjem København, KFUMs Soldatermission og Nykredit. Initiativet blev taget på baggrund af erfaringer, der viste, at især økonomi er
et område, hvor den sårede soldat ofte har behov
for at få dannet sig et overblik.
I Nykredit har man god erfaring med at engagere sig i forskellige partnerskaber med det formål
at hjælpe grupper med særlige behov.
– Initiativet ligger i forlængelse af Nykredits
ønske om at tage et samfundsansvar. I dette
konkrete projekt bidrager vi med vores kernekompetencer; frivillig involvering af vores medarbejdere og økonomisk rådgivning, fortæller
kundeambassadør i Nykredit Pernille Hirshals.
Fonden samarbejder med meget kompetente
og erfarne uvildige økonomiske rådgivere, der
sammen med veteranen gennemgår økonomien
og hjælper med at få overblik og få lagt en handlingsplan. Rådgiveren afslutter forløbet med en
rapport til Soldater­legatet og kan herefter videreformidle et eventuelt behov for anden støtte fra
Soldaterlegatet.
Målet er, at veteranen efter et forløb med den
økonomiske rådgiver har bedre overblik og selv
er i stand til at styre sin økonomi i et godt samarbejde med eget pengeinstitut. Rådgivningen foregår på soldaterhjemmene i Aalborg, Fredericia,
Holstebro, Varde, Høvelte og Vordingborg.
Hvis det under disse rådgivningsforløb viser sig,
at veteranens økonomiske situation har forbindelse til en skade, som han/hun har pådraget sig
under udsendelsen, kan rådgiveren indstille veteranen til videre ­støtte fra Soldaterlegatet.
I forlængelse af de gode erfaringer fra projektet
’Økonomisk Overblik’ har Soldaterlegatet i samarbejde med KFUMs Soldatermission og U
­ vildige.
dk i 2019 etableret et tilbud om ’Åben økonomisk
rådgivning’ på seks soldaterhjem i landet. Én
gang om måneden kan veteranerne hvert sted få
økonomisk rådgivning af uafhængige og profes­
sionelle fagfolk fra Uvildige.dk efter princippet
om hjælp til selvhjælp.
Se interview med rådgiver i Uvildige.dk Søren
Meldgaard, der er specialiseret i at ­hjælpe
­veteraner med at få rettet op på økonomien
34
35

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm