10-årsskrift - Side 4Velkommen
Danmark sender sunde og raske unge soldater
ud til krigshærgede områder. Nogle vender hjem
med alvorlige skader, som de kan have svært ved
at håndtere på egen hånd. Disse eftervirkninger
af en udsendelse påvirker ikke bare veteranerne
men også deres familier og deres omgangskreds. De skal have den nødvendige hjælp, og
det kan bedst ske gennem en fælles indsats fra
samfundet.
Danmark er siden 2009 blevet meget bedre til at
hjælpe hjemvendte veteraner med skader. Mere
politisk bevågenhed på opgaven, lovændringer
på området og med etableringen af Forsvarets
Veterancenter i 2011 går det den rigtige vej. Men
vi bør som samfund blive endnu bedre, og det
arbejder Soldaterlegatet for.
I 2019 ER DET 10 ÅR SIDEN, Soldaterlegatet
blev stiftet. Den 29. januar 2009 blev fonden officielt etableret på initiativ af en række engagerede mennesker, der mente, at alt for mange fysisk
og psykisk skadede veteraner ikke fik tilstrækkelig hjælp og støtte fra samfundet. Udgangspunktet for fondens arbejde var og er humanitært og
upolitisk.
Når Folketinget har besluttet, at Danmark skal
deltage i en international mission, er det efter
Soldaterlegatets opfattelse en samfundsforpligtelse at hjælpe de veteraner, der vender
hjem med fysiske og psykiske skader. For disse
soldater har med livet som indsats stillet op for
folkestyrets beslutninger. Hertil kommer, at det
for samfundet er økonomisk uforsvarligt ikke at
hjælpe veteranerne.
Vi arbejder for at afhjælpe faldet, når en veteran
bliver skadet af sin udsendelse. En PTSD-lidelse
medfører en stærkt nedsat evne til at tage vare
på sig selv og sine nærmeste, ofte en økonomisk
deroute og hertil alvorlige familiære kriser. Når
sygdommen rammer, bliver kæresten, ægtefællen og børnene også stærkt påvirkede, og i sidste
ende bliver det en stor økonomisk belastning
for samfundet ikke at målrette hjælpen til disse
veteraner og deres familier tidligere.
Soldaterlegatets støtte foregår i tæt samarbejde
med mange aktører i og uden for Forsvaret og
altid med det formål at målrette støtten til den
enkelte veteran bedst muligt. Samarbejdet er
essentielt for Soldaterlegatets virke og kræver
løbende udvikling af fondens arbejde. Vi takker
derfor for det gode samarbejde, som Soldaterlegatet altid er blevet mødt med, og vi ser frem til
det fortsatte samarbejde med regeringen, politikere, Forsvarets ledelse, Forsvarets Veterancenter, Forsvarets fagforeninger og ikke mindst med
vores private samarbejdspartnere i hele landet
til gavn for de danske veteraner.
Soldaterlegatet støtter den enkelte skadede
veteran og dennes pårørende, ligesom vi iværksætter og involverer os i projekter med fokus på
at forbedre vilkårene for alle danske veteraner
med skader efter en udsendelse. Særligt skal
nævnes forskningsprojekterne ’Danske Hjemvendte Soldater’ (SFI, 2012) og det kommende ’Danske Soldater På Mission (VIVE, 2020).
Forskningsprojekterne bidrager til en omfattende
viden om, hvordan veteranerne påvirkes socialt
og psykisk af deres udsendelser, og de danner
dermed et vigtigt grundlag for, at samfundet kan
yde optimal støtte til de veteraner og pårørende,
der har behov for hjælp.
I denne udgivelse vil vi præsentere en række af
de projekter og initiativer, som Soldaterlegatet
har igangsat og gennemført i løbet af de sidste
10 år. Til mange af præsentationerne knytter
sig videointerviews, og den bedste oplevelse af
skriftet sker digitalt via dette link:
www.paperturn-view.com/
?pid=NDg48556&v=1.1
Soldaterlegatet vil gerne benytte denne lejlighed
til at takke fondens protektor, Hans Kongelige
Højhed Kronprins Frederik, for hans støtte. Derudover vil vi gerne rette en særlig tak til de donorer, som i alt har bidraget med 132 mio. kroner
gennem årene – en helt afgørende forudsætning
for Soldaterlegatets arbejde gennem de 10 år.
PETER HØJLAND, FORMAND FOR SOLDATERLEGATET
4
5

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm