10-årsskrift - Side 46Forskning
Danske
Hjem­vendte ­Soldater
INDSIGTEN i de udfordringer og problemer, som
tidligere udsendte soldater møder, fik i 2010
Soldaterlegatet til at træffe beslutning om at
igangsætte et stort forskningsprojekt, ‘Danske
Hjemvendte Soldater’. Formålet med projektet
var at afdække, hvilke konsekvenser udsendelsen til internationale militære missioner har haft
for blandt andet familieliv og arbejdsmarkeds­
tilknytning.
Undersøgelsen blev baseret på de cirka 40.000
udsendelser, der var fra 1992 til 2010, og som
blev gennemført af cirka 26.500 personer. På
baggrund af det fortsatte danske engagement i
internationale militære aktioner mente Soldaterlegatet, at det var vigtigt at få klarhed over,
hvilke konsekvenser udsendelsen havde, således at indsatsen for de udsendte soldater kunne
målrettes endnu mere.
I forskningsprojektet ‘Danske Hjemvendte Soldater’ kortlagde SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (nu VIVE) samtlige udsendte
soldater i perioden 1992 til 2010 med henblik på
at undersøge, hvordan en udsendelse påvirkede
den enkelte veteran og dennes nærmeste nu og
senere i livet. Herunder undersøgte projektet
blandt andet de sociale forhold, uddannelse,
familieliv, skilsmisser, tilknytning til arbejdsmarkedet, økonomi og kriminalitet. Ligeledes har
forskningsprojektet undersøgt en lang række
sociale faktorer både før og efter udsendelse.
Forskningsprojektet tegnede et billede af, at flertallet af soldater klarer sig godt, samt at deres
udsendelse(r) har været en positiv faktor eller
oplevelse. Til gengæld fremkom det også, at hver
femte af de adspurgte i spørgeskemaundersøgelsen følte, at de havde fået fysiske eller psykiske
mén på grund af deres udsendelse til internationale missioner. Desuden viste undersøgelsen, at
der ofte går mange år, før en veteran oplever og
erkender, at vedkommende har følgevirkninger.
Resultaterne bidrog til en øget forståelse af,
hvordan hjemvendte soldater fremadrettet støttes bedst muligt, og hvordan denne hjælp er
vigtig både for veteraner og pårørende – og for
samfundet set i et økonomisk perspektiv. Forskningsprojekterne bidrager til en øget forståelse
af, hvordan veteranerne påvirkes af deres udsendelser – både positivt og negativ, og de danner
dermed et vigtigt grundlag for, at samfundet kan
yde optimal støtte til de veteraner og pårørende,
der har behov for hjælp.
Forskningsprojektet gennemførtes af SFI – Det
Nationale Forskningscenter for Velfærd og blev
finansieret af Soldaterlegatet med støtte fra
Lundbeck Fonden, Trygfonden, Novo Nordisk Fonden og Aase og Ejnar Danielsens Fond.
Læs hele publikationen på: www.vive.dk/da/udgivelser/danske-­hjemvendte-soldater-6572
46
47

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm