10-årsskrift - Side 49Forskning
Danske Soldater
På Mission
I FORLÆNGELSE AF PROJEKTET ’Danske
Hjemvendte Soldater’ besluttede Soldaterlegatet og SFI (nu – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd VIVE) i 2015 at fortsætte
samarbejdet om et nyt forskningsprojekt, ’Danske Soldater På Mission’. Da finansieringen var
på plads, igangsattes opfølgningsprojektet i
efteråret 2017.
Formålet med projektet er at undersøge de
indirekte omkostninger og personlige konsekvenser for udsendte soldater samt de mulige
mekanismer bag udsendelser, og hvordan de
kan påvirke soldaternes videre liv. Livet efter
en eller flere missioner studeres på en række
økonomiske, sociale og sundhedsmæssige
områder, og det identificeres hvilken ændring
i soldaternes liv, udsendelsen har afstedkommet. Fokus er på uddannelse, arbejde, sociale
relationer og sundhedssituation – herunder
psykisk velbefindende og selvmord.
Inden for alle områderne vil der blive set på
veteranerne situation både på kort sigt (tæt
på endt mission) og på længere sigt (mange år
efter mission). Herunder undersøges ændringer i konsekvenserne ved at blive udsendt til
militære missioner i årene fra 1990’erne til
2010’erne.
Dette projekt vil for det første studere de
langsigtede virkninger af udsendelser. For det
andet vil udviklingen over tid blive undersøgt –
dvs., hvorvidt Irak- og Afghanistanveteranerne
­oplever flere eller færre negative konsekvenser af deres udsendelser sammenlignet med
de udsendte soldater fra 1990’ernes Balkan­
missioner. For det tredje vil spørgsmålene
om en direkte årsagssammenhæng mellem
­udsendelse og efterfølgende levevilkår kunne besvares på baggrund af de nye data og
­metoder.
FAKTA
• Forskningsprojektet er
støttet af Trygfonden, Novo
Nordisk Fonden, Aase og Einar
Danielsens fond, VIVE og
Soldaterlegatet
• Forskergruppen består af
forskere fra Det N
­ ationale
Forsknings- og Analysecenter
for Velfærd (VIVE), Copen­
hagen Business School (CBS)
og Copenhagen Mental Health
Center (CMHC).
• Projektets undersøgelse af
selvmordstanker og -adfærd
blandt veteraner udarbejdes
i samarbejde med Veteran­
centrets Videnscenter.
•Forskningsprojektet
­forventes færdigt ultimo 2020.
48
49

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm