10-årsskrift - Side 8Legatuddelingskomiteen
Præsidiet
Legatuddelingskomiteens opgave er at træffe
beslutning om eventuel tildeling af legater på
baggrund af de indsendte indstillinger. Komiteen er sammensat ud fra Soldaterlegatets
behov for faglig ekspertise og består af seks
personer:
Præsidiet består af repræsentanter for
Soldater­legatets største donorer og har en
­rådgivende funktion for Soldaterlegatets
­bestyrelse. Medlemmerne er:
• Sven A. Blomberg (formand)
• Anders Korsgaard
• Jes Bruun Lauritzen
• Jesper Helsø
• Sys Rovsing
• Ulrich Schmidt-Hansen
• Henrik Wedell-Wedellsborg (præsident)
• Niels Smedegaard
• Mogens Hugo
• Else Marie Remmen
• Lars Nørby Johansen
• Sten Scheibye
• Steen E. Christensen
• Teddy Jacobsen
Fonden
Soldaterlegatet
OPRETTELSEN AF EN FOND i 2009 var et
resultat af stifternes ønske om at medvirke til at
sikre, at fysisk og psykisk hjemvendte soldater
fra internationale missioner fik den bedst mulige
støtte. Det ønsker fonden stadig – her i 2019.
I 10 år har Soldaterlegatet søgt at yde hurtig og
fleksibel støtte med den klare målsætning for
øje at yde supplerende – ikke parallel – støtte til
de offentlige tilbud. Der ikke er noget retskrav på
fondens støtte: Alle sager bliver afgjort ud fra et
fagligt skøn på baggrund af indstillingens oplysninger og overordnet ud fra fondens fundats.
Soldaterlegatets støtte er fra allerførste dag
blevet taget godt imod. I løbet af det første år
blev der uddelt mere end 250 legater, og bevillingerne beløb sig til over fem mio. kr. Siden da er
tallet steget til 3.700 legater til et samlet beløb
på godt 88 mio. kr. Det er et betydeligt beløb, der
viser os, at her er en udfordring og et område,
hvor det er nødvendigt at sætte ind med en fokuseret og massiv indsats. Samtidig har der vist sig
behov for at initiere projekter, der kan være med
til at forbedre en lang række vilkår for skadede
veteraner. Derfor støtter fonden særligt tilrettelagte projekter og forskning.
Kursen for fondens arbejde sættes af Soldaterlegatets vigtigste organer: bestyrelsen og legatuddelingskomiteen. Arbejdet følges af fondens
præsidium. Alle tre organer arbejder ulønnet.
Det daglige arbejde administreres af et sekretariat med fire ansatte.
Bestyrelsen
Fakta
Det økonomiske grundlag for at etablere Soldater­
legatet i 2009 ligger samlet hos seks større fonde:
A.P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers
Fond, Augustinus Fonden, Bikuben­fonden, Knud
Højgaards Fond, Nordea Fonden og Oticon Fonden. Udover donationerne fra de seks fonde har
Soldaterlegatet modtaget støtte fra en lang række
andre fonde, virksom­heder og privatpersoner.
Fondens protektor er H.K.H. Kronprins Frederik.
Bestyrelsens opgave er at sikre, at fonden arbejder
efter vedtægterne. Derudover rådgiver de sekre­
tariatet i forbindelse med etablering af samarbejder og fastlægger fondens langsigtede strategi.
• Peter Højland (formand)
• Christian Herskind (næstformand)
• Claus Bretton-Meyer
• Kim Kristensen
• Kristian May
• Nikolaj Lindberg
• Sven A. Blomberg
• Torben von Lowzow
• Frank E. Andersen
9

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm