Ungdomskatalog 2016-17 - Side 16one
Design dit holdsæt
og gør det til jeres helt eget.
Hvorfor ligne de andre? Gå ind
på miteam.com, vælg sportsgren
og design jeres holdsæt.
Hos Sport Direct hjælper vi dig
designe det nye holdsæt.
Hvorfor
Hvorforligne
ligneandre?
andre?Indtag
Indtagbanen
baneniiholdets
holdetsegne
egnefarver.
farver.Design
DesignFinde
en
enunik
unikholddragt
holddragt
nærmeste forhandler på
online
onlinemed
medtre
treenkelte
enkeltetrin.
trin.
sport-direct.dk
design
design din
din holddragt
holddragt og
og gør
gør den
den til
til jeres
jeres
helt
helt
egen.
egen.
gerne
med
at
11

gå ind
ind på
på miteam.com
miteam.com
22
Vælg
Vælg sportsgren
sportsgren
33
design
design jeres
jeres dragt
dragt
Vi
Viudruster
udrusterdig
digog
ogdit
dithold
holdmed
medden
den
Se
Seud
udog
ogspil
spilsom
somen
enprofessionel,
professionel,
Vælg
Vælgden
denstil,
stil,der
dermatcher
matcher
bedste
bedstedragt.
dragt.Designet
Designetaf
afdig.
dig.
hvad
hvadenten
entendu
duer
ertil
tilboldspil
boldspileller
eller
løb.
løb.
dit
dithold
holdbedst.
bedst.
Create
Create YoUr
YoUr teaM
teaM
Sport
SportDirect1.indd
Direct1.indd 44
©
© 2014
2014 adidas
adidas AG.
AG. adidas,
adidas, the
the 3-Bars
3-Bars logo
logo and
and the
the 3-Stripes
3-Stripes mark
mark are
are registered
registered trademarks
trademarks of
of the
the adidas
adidas Group.
Group.
Goal
one Look
12/12/13
12/12/13 09.09
09.09
www.sport-direct.dk

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm