SUF Magasinet 0219 web - Side 1212 | SUF MAGASINET · November 2017
TEMA | MENNESKET FØR DIAGNOSEN
Niels Christian Barkholt, næstformand i Dansk Socialrådgiverforening:
”Diagnosen er
en vigtig brik
i det store billede”
I dag er diagnosen kun ét element i den samlede udredning,
hvor mennesket i højere grad er i centrum og bidrager til
sagsbehandlerens samlede billede
Af Peter Borberg & Thorsten Asbjørn
I Dansk Socialrådgiverforening er der en udtalt bevidsthed om, at diagnosticering spiller en betydelig
rolle ved tildeling af støtte. Samtidig må diagnosen
aldrig blive andet og mere end en del af et helhedsbillede, pointerer Niels Christian Barkholt, næstformand i Dansk Socialrådgiverforening.
– Nogle diagnoser kalder på helt bestemte typer af
hjælp og støtte, og her kan diagnosen næsten have
karakter af en bestilling, fordi diagnosen gør det
klart, hvad der præcist er brug for. Det kan være
en borger, der har mistet synet eller fået en anden
form for funktionsnedsættelse, og her er det specifikke hjælpemidler og specifik støtte, der skal bevilliges. Diagnosen er på den måde altid en vigtig
side af den helhedsorienterede vurdering af borgerens behov og muligheder, som socialrådgiveren
skal foretage, siger Niels Christian Barkholt.
Udfordrer udredningen
Han lægger samtidig ikke skjul på, at diagnosen i
mange tilfælde gør udredningsarbejdet til en tidskrævende proces.
– I forvejen er det vigtigt, at socialrådgiverne har
den fornødne tid til at foretage grundige udredninger, lave planer og opstille udviklingsmål for borgerne. Men det er klart, at når der oveni kommer
en diagnose ind i billedet, så kan det nemt udfordre
behovet for tid endnu mere, siger Niels Christian
Barkholt, der samtidig understreger, at socialrådgiveren befinder sig i en position, hvor de skal bruge
diagnosen på den helt rette måde.
– For socialrådgiveren er det vigtigt at erkende, at
diagnosen ligger uden for socialrådgiverens faglighed. I det ligger, at socialrådgiveren hverken skal gå
ind og udfordre eller forsøge at stille diagnoser. Til
gengæld skal socialrådgiveren have en viden om,
hvordan diagnosen influerer på borgerens samlede
livssituation.
Rundt om og bagom
I forlængelse heraf fremhæver Niels Christian
Barkholt vigtigheden af, at socialrådgivere og sagsbehandlere har adgang til relevant viden om såvel
almene diagnoser som mere sjældne sygdomme og
handicaps.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm