SUF Magasinet 0219 web - Side 15| 15
For mig er det intet odiøst eller problematisk ved at
udstikke en diagnose. En diagnose kan frigøre og skabe
grobund for udvikling, fordi den peger på nogle forhold,
der gør, at omgivelserne skal vise hensyn.
Jakob Ørnberg
– Det understreger for mig, at en diagnose dels
indeholder en tydelighed omkring en problemstilling, dels en etisk dimension, der handler om omverdenens tilgang til problemet, siger Jakob Ørnberg.
Mere end én hammer i værktøjskassen
Børn- og ungepsykiateren vender blikket mod SUF
og de medarbejdere, som hver dag står med udsatte unge, der har særlige vanskeligheder og ofte
svære forudsætninger for et godt liv. Han lader psykiatrien møde den socialpædagogiske praksis og
understreger, at ikke to af disse mennesker er ens,
og derfor findes der heller ikke én relationel vej for
den socialpædagogisk indsats.
– I en relation er man nødt til at have flere værktøjer, man kan gribe ud efter for at få relationen til
at fungere og skabe udvikling. Hvis du kun har en
hammer i din værktøjskasse, så går det galt, når du
står med en skrue eller en krog. På samme vis har
også socialkonsulenten brug for forskellige værktøjer, som han eller hun kan række ud efter i arbejdet med en sårbar ung. Hvilket værktøj, der er brug
for, er i høj grad bestemt af diagnosen, siger Jakob
Ørnberg og nævner som eksempel autisten, hvis
diagnose fortæller, at vedkommende har det svært
med anerkendelse og sociale situationer.
– Hvis du som socialkonsulent siger til et menneske med autisme, at ”nu skal vi rigtig hygge os og
have det sjovt”, så vil autisten ofte høre det som
rent nonsens. Ja, det kan ligefrem opleves enormt
stressende, selvom det er sagt i den bedste mening.
Ser man derimod autisten gennem diagnosen, åbner det for en anden forståelse. Det svarer til, at
en person kører på en cykel med 50 kilos overlast,
som ingen kan se. Det er først, når vi får sat navn
på, at vi ved, hvorfor personen sakker bagud.
”Stor er din miskundhed”
Jakob Ørnberg griber ud efter ordene fra en salme,
som ofte blev sunget, dengang han gik i skole. Ordene lyder: ”Stor er din miskundhed.” Ifølge Jakob
Ørnberg rummer de ord essensen af, hvordan vi
møder et menneske, når vi kender dets diagnose.
– Stor er din miskunhed betyder, at jeg ikke laster
dig for dine gerninger. Jeg tilgiver dig og rummer
dig, fordi jeg ved, hvad der ligger bag din adfærd.
Jakob Ørnberg
Jakob Ørnberg er psykiater og
speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri.
Desuden underviser han og holder
foredrag om blandt andet ADHD og
mistrivsel blandt børn og unge.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm