SUF Magasinet 0219 web - Side 2424 | SUF MAGASINET · November 2017
TEMA | MENNESKET FØR DIAGNOSEN
”Det er den unge,
som er eksperten”
BAG DIAGNOSEN: SUF Eremitterne har været med i det ambitiøse
pilotprojekt HØRT, der skal sikre, at udsatte unge bliver mere end en sag
og en diagnose, men rent faktisk bliver hørt. Deres viden er nu bragt
videre til socialministeren, øvrige politikere og forskere
Af Peter Borberg
Interessen for den diagnose, som en udsat ung
eventuelt måtte kæmpe med, er selvsagt en nødvendig del af enhver form for behandlingstilbud
og udredning. Men opmærksomheden mod mennesket bag diagnosen har næppe været større, end
den er i disse år. Vigtigheden af, at udsatte mennesker bliver hørt og får størst mulig indflydelse
på deres livssituation,
er i dag en mærkesag
blandt politikere, sagsbehandlere og andre
med ansvar for udsatteområdet.
den og holdninger systematisk blevet indsamlet så
ufiltreret som muligt med det formål at give blandt
andet forskere og politikere ny og konkret viden
om de unges egne erfaringer.
Opgør med den ’svages’ stemme
Blandt deltagerne i HØRT er SUF Eremitterne fra
København, der er et
bo-selv-tilbud for unge
fra 16 år.
HORT
– Når du står med et
menneske, der har
en diagnose, så står
Foruden SUF Eremitterne medvirker følMen de gode intentiodu samtidig med et
gende aktører i pilotprojektet HØRT:
ner står ikke altid mål
menneske, som er en
Værestedet Garagen og Joker på Amager,
kæmpe resurse, fordi
med virkeligheden, og
Pigegruppen og Vilde Liv i København
vedkommende har en
det har længe været en
samt Morgencafeen for hjemløse. Prokolossal viden om, hvad
udbredt opfattelse, at
jektet er støttet af Velux Fonden.
det vil sige at leve med
afstanden mellem unge
den diagnose, og – ikke
i udsatte livssituationer,
mindst – hvilken form
og dem, der træffer beslutninger på udsattefor støtte, der er brug
området, er for stor.
for, siger Martha Freja
Andreassen, der som ung har været indskrevet hos
Det har pilotprojektet HØRT været med til at ænSUF Eremitterne, og som har været aktør for prodre på.
jekt HØRT: Hun tilføjer:
Gennem projektet, der er skabt af den sociale konsulentvirksomhed SPUK, er de unges erfaringer, vi-
– Dét, som jeg synes, er så interessant ved HØRTprojektet, er, at det ændrer selve diskursen for,

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm