SUF Magasinet 0219 web - Side 88 | SUF MAGASINET · November 2017
Den selvopfyldende profeti
Perspektiverne fra Søren Hertz
Også på individplan kalder diagnosestemplet på
varsomhed, påpeger psykologiprofessoren.
Søren Hertz er børne- og ungdomspsykiater og har
netop sendt en bog på gaden ”Børn og unge, psykiatri og samfund”. Han har i snart 35 år arbejdet
som børne- og ungdomspsykiater. Han er medstifter af Metalog og har i mange år været tilknyttet
Den Sociale Udviklingsfond som supervisor. Han
er en af de psykiatere i Danmark, som taler allerstærkest for en nuancering af samfundets tilgang
til børn, unge og voksne i alvorlig mistrivsel og dermed indirekte også til diagnosespørgsmålet.
- Diagnoser er et magtfuldt stempel, men en diagnose forklarer intet som helst, selv om vi tror det.
En diagnose bruges til kategorisering, og opgaven
for alle er at se på alle sider af personen. Det er systemer ofte bare ikke gearede til.
Brinkmann trækker et eksempel frem til at understrege sin pointe:
- Det svarer til at sige, at en person er ungkarl som
forklaring på, at vedkommende er ugift. Vi bilder os
selv og hinanden ind, at det er en forklaring, men
der er tale om en cirkelslutning, som risikerer at
blive en selvopfyldende profeti, der kan ende med
at fastholde mennesket med sin diagnose.
Hans hovedpointe er, at børn, unge og voksne i
mistrivsel ikke er problemet. De viser problemet.
Opgaven for omgivelserne bliver at forstå og ikke
mindst forholde sig til, hvad de prøver at vise. Børn,
unge og voksne inviterer med deres symptomer og
særlige vanskeligheder til en proces, der kan bidrage til afgørende ny-orientering. Livgivende processer, påpeger Hertz.
Søren Hertz
Født 1954. Børne- og ungdomspsykiater.
Stiftede i 2014 Metalog sammen med psykolog
Jørgen Nielsen. Metalog bevæger sig på
tværs af traditionelle fagforståelser. Søren
Hertz er forfatter til bestselleren ”Børne- og
ungdomspsykiatri – nye perspektiver og
uanede muligheder”. Han har netop udgivet
bogen ”Børn og unge, psykiatri og samfund”.
Siden 2010 har Søren Hertz været anvendt
som supervisor af Den Sociale Udviklingsfond.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm