handleplan - Side 11FORMÅL FOR FAGET OG DIMENSIONEN
Eleverne i Rødovre Kommune skal gennem faget
(6. - 8. kl.) - og som en dimension i den almene
undervisning gennem hele skoleforløbet - opnå
viden og færdigheder, der gør dem i stand
til ved hjælp af teknologi og digitale løsninger at
innovere og skabe konkret værdi både for dem
selv og for andre (socialt, klimamæssigt, økonomisk
m.m.)
Digital dannelse - eleverne skal
• lære at forholde sig reflekteret, kritisk, etisk og
handlingsorienteret til det, de møder, oplever
og gør på nettet herunder de sociale medier
• vide, hvordan de kan beskytte deres eget og
andres privatliv
Innovation - eleverne skal
• lære at få ideer, eksperimentere og designe
• lære at skabe produkter digitalt
• lære at bruge it til at formidle viden og indtryk
• lære at bruge it til at udtrykke sig på nye
måder
• lære at skabe i samarbejde (også digitalt)
Teknologi - eleverne skal
• lære at digitale enheder skal programmeres,
før de kan fungere
• lære hvordan programmer er bygget op
• lære at anvende algoritmer, gentagelser og
strukturerede logiske beslutningsprocesser
• have praktiske erfaringer med selv at designe,
skrive, evaluere og rette programmer
• lære at design, innovativ tænkning og brug af
teknologi kan producere flere løsninger til
samme problem
• erfare, at nøjagtighed er væsentlig opleve i
praksis, at de ved hjælp af teknologien kan
problemløse og skabe værdi både for sig selv
og for andre
• have et indblik i de enkelte fysiske dele, som
en digital enhed består af, og hvordan disse
arbejder sammen
• lære, hvordan et computernetværk kan bygges
op
• få indblik i, hvordan internettet er opbygget, og
hvordan informationer udveksles gennem det
11

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm