handleplan - Side 12LÆRINGS- OG UNDERVISNINGSTILGANG

Problembaseret undervisning og læring
FN’s verdensmål
Det 21. århundredes kompetencer
Medborgerskab og dannelse
Toolcamp
Børnene præsenteres for FN’s verdensmål, som
en integreret del af læringsforløbene, der involverer teknologi og innovation.Verdensmål som fx
øget trivsel og sundhed, ligestilling, bekæmpelse af
fattigdom eller adgang til rent drikkevand, tænkes
omsat til en lokal sammenhæng og danner grundlag for det, der kan kaldes problembaseret undervisning og læring. Hensigten med at arbejde
problembaseret er netop at knytte undervisning
og læring til praksis. Det betyder, at undervisningen
og læringen i perioder er:
organiseret omkring virkelige problemstillinger
baseret på børnenes medinddragelse,
motivation og aktive deltagelse
i vid udstrækning gruppebaseret
støttet af lærere, pædagoger og andre, der
vejleder og hjælper med rammesætning
De erfaringer Rødovre Kommune har med læringsforløb fra eksempelvis Toolcamp, eksisterende innovationsuger m.m. er, at undervisning og
læring, der har netop dette afsæt, skaber rammer
12
for, at børnene frembringer innovative og ofte
digitalt/teknologisk baserede løsninger på virkelige
problemstillinger.Vel at mærke løsninger, der kan
skabe værdi i bred forstand.
Således understøtter den verdensmåls- og problembaserede tilgang også elevernes mulighed for
at udvikle det 21. århundredes kompetencer:

at kunne udvikle kreative ideer til løsning af
virkelige problemer
at kunne anvende IT
at kunne samarbejde og bruge hinandens
styrker
at kunne formidle sine ideer præcist
at kunne udvikle konkrete ”produkter”
Således rummer tilgangen også samlet en mulighed
for at styrke elevernes medborgerskab og
dannelse fx i form af et blik for at skabe en bedre
verden.
Udover ovennævnte tilgang vil både fag og dimension naturligvis også rumme mere traditionelle
læringsforløb, der kan give eleverne mulighed for
at tilegne sig viden og færdigheder inden for fx
programmering, visuel kommunikation med mere,
der kan bringes i spil fx i de problembaserede forløb og i den øvrige faglige undervisning og læring.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm