handleplan - Side 14LÆRINGS- OG UNDERVISNINGSRESSOURCER
TekX
TekX er Rødovre Kommunes teknologieksperimentarium med højt til loftet og fyldt med teknologisk hardware og kreative udfoldelsesmuligheder.
Her skal elever og lærere anvende og udforske de
nye digitale teknologier. TekX udgør en ramme, der
kan udvikle og udvide elevernes kompetencer, mod
og lyst til at eksperimentere sig frem til løsninger
på virkelige problemstillinger.
TekX er åbent og tilgængeligt i skoletiden og er
indrettet med mulighed for at rumme flere klasser/grupper ad gangen på tværs af skolerne. TekX
understøtter derved et tværkommunalt perspektiv
og sikrer videndeling skolerne i mellem. Der er
desuden mulighed for at udnytte faciliteterne i et
bredere perspektiv til gavn for flest mulige borgere
eksempelvis ved at dække hele børne- og ungeområdet inklusiv ungdomsuddannelserne.
Endelig er indgåelse af en række partnerskabsaftaler med relevante foreninger og organisationer en
mulighed, der kan sikre en optimal udnyttelse af
ressourcen.
14
Ressourcepersoner
En konsulent har særligt ansvar for TekX og arbejder med implementering og udvikling af indsatsen
omkring Teknologi og Innovation. Desuden er der
en digital ressourceperson per skole, der dels
underviser i faget Teknologi og Innovation på 6.-8.
klassetrin og dels understøtter lærernes arbejde
med inddragelse af Teknologi og Innovation som
dimension i de øvrige fag fra 0.-9. klasse. Endelig
indgår skolernes it-vejledere og øvrige ressourcepersoner i varetagelsen af undervisning og vejledning samt udgør en stærk ressource i forhold til at
indgå i og udvikle hele indsatsen.
De digitale ressourcepersoner og it-vejlederne
har deres daglige gang på skolerne og i TekX og
fungerer sammen med konsulenten som et netværk af ressourcepersoner til gavn for alle skoler i
Rødovre.
Praksisnær kompetenceudvikling
Der vil løbende blive udviklet inspirerende læringsforløb til forskellige klassetrin, der understøtter
henholdsvis fagets og dimensionens kompetencemål. Disse bliver delt på tværs af skolerne via
læringsplatforme og TekX’s hjemmeside.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm