handleplan - Side 15Skolelederne gennemgår løbende kompetenceforløb med henblik på at styrke implementeringen af
indsatsen på de enkelte skoler, ligesom skolernes
ressourcepersoner løbende deltager i relevante
kompetenceudviklende sammenhænge.
Der er fokus på indsatsen i forbindelse med skolernes pædagogiske dage, hvor det samlede pædagogiske personale vil styrke kompetencerne inden
for teknologi og innovation. De enkelte lærere og
pædagoger vil løbende få sparring af it-vejledere
og digitale ressourcepersoner til udvikling af
læringsforløb og tilrettelæggelse af undervisningen,
ligesom der løbende vil foregå videndeling i team
på de enkelte skoler.
I regi af Pædagogisk Udviklingscenter udbydes en
række fagfestivaller med fokus på kompetenceudvikling inden for pædagogisk-didaktisk arbejde med
Teknologi og Innovation.
Andre aktører eksempelvis professionsskoler,
erhvervsakademier, private aktører m.m. inddrages
efter behov.
Åben Skole
I faget Teknologi og Innovation såvel som i dimensionen i de øvrige fag indgår der løbende et åben
skole-perspektiv i forbindelse med fx virksomhedsbesøg og samarbejde med eksterne aktører
og i forbindelse med konkret problemløsning af
lokale og globale problemstillinger. Eleverne skal
stifte bekendtskab med den erhvervsrettede
praksis og udvikle analytiske såvel som kreative og
skabende kompetencer i mødet med det omgivende samfund. Løsning af problemer fra den virkelige
verden giver mening for eleverne og skaber værdi
for andre. Hermed vil kompetencerne inden for
teknologi og innovation opleves som nødvendige,
meningsfulde, spændende og perspektivrige samt
skabe udsyn til den globale verden.
Kommunens åben skole konsulent og den obligatoriske åben skole pakke understøtter skolernes
samarbejde og kontakt med relevante virksomheder, foreninger mv.
Samarbejder og partnerskaber
Rødovre Kommune har indgået og vil løbende
indgå nye samarbejder og partnerskabsaftaler med
eksterne aktører inden for henholdsvis det private
erhvervsliv og undervisningsverdenen. Disse skal
bidrage til at understøtte og styrke indsatsen dels
i forbindelse med åben skole aktiviteter og dels i
forbindelse med kompetenceudvikling, videndeling,
sparring og input i forhold til udviklingen generelt
og i forhold til relevant udstyr og it-didaktik.
15

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm