handleplan - Side 7TEKNOLOGI OG INNOVATION SOM DIMENSION
I Rødovre Kommune indgår Teknologi og
Innovation som en dimension i skolens
pædagogisk-didaktiske aktiviteter fra 0. til 9. klasse
og som et obligatorisk fag i 6., 7. og 8. klasse
fra august 2018. Det er den understøttende
undervisning, der er konverteret til timerne i faget.
Dimensionen fra 0.-9. klasse omfatter
tre kompetenceområder med tilhørende
kompetencemål. Kompetenceområderne er:digital dannelse
teknologi
innovation
Dimensionens kompetencemål knyttes til
læringsforløb i fagrækken på lige fod med fagenes
egne kompetencemål og spiller sammen med de
tværgående temaer i Forenklede Fælles Mål:
It og medier, innovation og entreprenørskab samt
sproglig udvikling.
Rødovres skolers pædagogiske personale skal
integrere arbejdet med teknologi og innovation i
undervisningen og pædagogiske aktiviteter. Det
vil sige, at alle skal forholde sig til, hvordan de med
netop deres fag og pædagogiske faglighed kan understøtte, at eleverne kan nå de opsatte mål.
Kompetencemålene for dimensionen i henholdsvis 2. og 5. klasse leder op til faget Teknologi og
Innovation. Kompetencemålene for dimensionen i
9. klasse tager afsæt i og bygger videre på kompetencemålene for faget.
Dimensionens kompetenceområder
Digital dannelse
Digital dannelse som kompetenceområde
defineres i denne sammenhæng som elevernes
evne til at forstå og anvende digitale medier
og teknologi og reflektere kritisk over brug og
betydning for individer og fællesskaber.
Innovation
Innovation som kompetenceområde defineres
i denne sammenhæng som elevernes evne til
sammen med andre at udvikle og omsætte
ideer, der skaber værdi i bred forstand.
Teknologi
Teknologi som kompetenceområde defineres
i denne sammenhæng som elevernes evne til
gennem computationel tænkning, programmering og forståelse af netværk og systemer
at kunne skabe med og forholde sig kritisk til
teknologi.
7

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm