handleplan - Side 8KOMPETENCEMÅL FOR DIMENSION OG FAG
l
9. K
.
l
8. K
.
l
5. K
.
l
2. K
.
DIGITAL DANNELSE
INNOVATION
TEKNOLOGI
Eleven kan anvende og
forholde sig kritisk til
teknologi og mægtiggøre sig i forhold til
en positiv indflydelse
på det samfund, de er
en del af.
Eleven kan eksperimentere, udvikle,
designe og formidle
ideer med en bred
vifte af digitale medier og i samarbejde
med andre give
bud på løsninger
af problemer i det
omgivende samfund.
Eleven kan inddrage og anvende teknologi og computationel tænkning i løsningen af
problemer fra det omgivende samfund.
DIGITAL DANNELSE
INNOVATION,
KREATIVITET OG
PRODUKTION
COMPUTATIONEL
TÆNKNING
PROGRAMMERING
SYSTEMER
NETVÆRK
Eleven kan beskrive og
forholde sig kritisk til
sociale medier og digital teknologis betydning
for trivsel, fællesskab og
virkelighedsopfattelse.
Eleven kan eksperimentere, udvikle,
designe og formidle
ideer ved hjælp af
digitale medier og
i samarbejde med
andre.
Eleven kan forstå,
udtrykke, forholde
sig kritisk til og løse
problemer ved at
konstruere enkle
opskrifter, programmer eller mønstre.
tænkning.
Eleven kan designe og
skrive et sæt instruktioner i computersprog, der kan løse et
givent problem.
Eleven kan
kende forskel
på og beskrive
forskellige
systemer,
herunder
talsystemer,
hardware- og
softwaresystemer, søgningslogikker og de
komponenter,
systemerne er
sammensat af.
Eleven kan forklare,
hvordan forskellige
digitale netværk
er konstrueret,
hvordan de kommunikerer med hinanden, og hvordan
man benytter sig
af dem herunder,
hvordan man laver
hjemmesider.
Eleven har grundlæggende kendskab til
sikker færdsel på
internettet og kan forklare, hvordan sociale
medier kan bruges i
en identitetsskabende
sammenhæng.
Eleven kan lege,
eksperimentere
og få ideer og kan
formidle disse ved
hjælp af simple
digitale medier.
Eleven kan analysere samt løse enkle problemer ved hjælp af simpel programmering
og forklare søgemaskiners funktion samt anvende forskellige strategier til søgning på
internettet.
Eleven kan genkende,
benytte og beskrive
fordele og ulemper ved
brug af sociale medier
og digital teknologi.
Eleven kan lege,
eksperimentere og
få ideer sammen
med andre.
Eleven kan identicere og benytte simple teknologier samt genkende, konstruere og
følge simple opskrifter.
Rødovres skoler
8
F
A
G
E
T

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm