læseplan - Side 10Innovation, kreativitet og produktion
Kompetencemål efter 8. klasse: Eleven kan eksperimentere, udvikle, designe og formidle ideer ved hjælp af
digitale medier og i samarbejde med andre.
Kompetenceområdet: Produktion og kreativitet omfatter fem færdigheds- og vidensområder:
Dataanvendelse fokuserer på elevernes forståelse, fremskaffelse og anvendelse af datasæt.
Kollaboration fokuserer på elevernes samarbejdsevner, fælles ansvar og indbyrdes afhængighed i teamsamarbejdet.
Innovation og kreativitet fokuserer på elevernes udvikling af og design af løsninger gerne gennem brug af
teknologi og for eksempel i form af en prototype.
Problemløsning vedrører elevernes evne til at løse konkrete problemstillinger, for eksempel med udgangspunkt i FN’s Verdensmål og for eksempel ved hjælp af teknologi.
Kompetent kommunikation vedrører elevernes evne til at kommunikere tydeligt om faglige problemstillinger, give feedback samt at pitche ideer og løsninger.
Dataanvendelse
Eleverne arbejder først med at
opsøge, anvende og indsamle data, når det er hensigtsmæssigt for
deres arbejde. Eleverne forholder
sig dernæst til, hvordan data understøtter deres argumentation,
og hvordan data præsenteres digitalt i deres problemløsning.
Kollaboration
Eleverne arbejder med at udvikle
gode samarbejdsevner i forhold
til at få et fælles projekt til at
lykkes. Eleverne oplever et fælles ansvar, træffer vigtige beslutninger sammen og er indbyrdes
afhængige af hinanden i processen. Eleverne udnytter de forskellige kompetencer, som hver
enkelt byder ind med og fordeler
opgaverne i mellem sig. De lytter
til hinandens input, indarbejder
nye ideer, forhandler og løser
problemer.
Innovation og kreativitet
Eleverne indkredser først problemer fra virkeligheden omkring dem for eksempel med udgangspunkt i FN’s Verdensmål
og udvikler dernæst ideer til løsninger for eksempel via kreative
benspænd. Eleverne søger undervejs relevant viden fra fagpersoner og andre kilder for at forstå
problemet og for at vurdere om
deres løsninger er brugbare.
Problemløsning
Eleverne overvejer først aspekter
omkring udvikling af et produkt
10 – Teknologi og innovation som dimension og fag i Rødovres skoler
eksempelvis målgruppe, design,
brugervenlighed og layout. Eleverne udvikler dernæst prototyper og/eller produkter eksempelvis en app, en fysisk genstand
eller en oplevelse. Til sidst arbejder eleverne med afprøvning og
tilretning af produktet.
Kompetent kommunikation
Eleverne kommunikerer, giver og
modtager feedback. De pitcher
dernæst løsninger på problemer
og arbejder multimodalt på forskellige digitale medier med deres budskab. Eleverne formidler
efterfølgende deres idé/prototype
overbevisende og tilpasset målgruppen. Eleverne forklarer til
sidst den proces, de har været
igennem i deres arbejde.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm