læseplan - Side 13Systemer
Kompetencemål efter 8. klasse: Eleven kan kende forskel på og beskrive forskellige systemer, herunder talsystemer, hardware- og softwaresystemer, søgningslogikker, og de komponenter systemerne er sammensat af.
Kompetenceområdet systemer omfatter fem færdigheds- og vidensområder:
Talsystemer fokuserer på, at eleverne lærer, at alle instruktioner og data på maskinkodeniveau præsenteres i
det binære talsystem (0 og 1) som en slags kontakt, der enten kan være tændt eller slukket.
Logiske kredsløb fokuserer på, at eleverne lærer om den irske matematiker, George Booles system, kaldet
Boolsk logik, som er enten sande eller falske udsagn kombineret med simple operatorer: AND, OR og NOT.
Hardware fokuserer på elevernes fortrolighed med fysiske enheder, som kan kategoriseres som teknologi,
herunder de fysiske komponenter, som enhederne består af.
Software fokuserer på elevernes forståelse af, at intet hardware kan noget uden software - dvs. programmer.
Programmerbare enheder fokuserer på elevernes arbejde med at programmere mindre enheder til bestemte
opgaver og/eller at sætte forskellige teknologier sammen således, at de løser det problem, eleverne arbejder
med.
Talsystemer
Eleverne identificerer først forskellige talsystemer, herunder
hvorledes 10 talsystemet er repræsenteret i det binære talsystem. De udfører dernæst simple
regneoperationer i binære tal for
eksempel addition. Eleverne anvender udvidede lommeregnere,
der kan omregne mellem decimale tal, binære tal m.m.
Logiske kredsløb
Eleverne undersøger først digitale enheder bl.a. mikroprocessorer, som er bygget af transistorer.
De anvender dernæst transistorer
i et digitalt kredsløb, der fungerer
som en kontakt, der kan være
tændt eller slukket, svarende til
de binære tal 0 og 1. Eleverne
undersøger slutteligt sammenhængen til Boolsk logik.
Hardware
Eleverne undersøger og eksperimenterer med, hvorledes digitale
enheder kan forstås som maskiner, der accepterer input, behandler input (processing) og producerer output. Eleverne arbejder
med at samle og skille for eksempel computere/telefoner eller
lignende ad for at se, hvilke
hardwarekomponenter, der indgår i produktet og identificerer,
navngiver og beskriver de enkelte komponenters funktion. De
forklarer forskellen på input,
output, lagring og databehandling
samt giver eksempler på disse.
Software
Eleverne undersøger først sammenhængen mellem hardware og
forskellige betegnelser for software for eksempel applikations-,
13 – Teknologi og innovation som dimension og fag i Rødovres skoler
firm-, operativsystem- og kommunikationssoftware. Dernæst
installerer, afinstallerer og opdaterer de software på forskellige
enheder, herunder også programmeringssoftware, der kræver en oversætter/compiler for at
oversætte programmeringen til
maskinkode.
Programmerbare enheder
Eleverne eksperimenterer og leger med konkrete programmerbare enheder som for eksempel robotter, controllere,
mikrocomputere og kredsløbsboards.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm