læseplan - Side 4Indledning
I Rødovre Kommune indgår teknologi og innovation som en dimension i undervisningen og i
skolens øvrige pædagogiske aktiviteter fra 0. til 9. klasse og som
et fag i 6., 7. og 8. klasse. Det er
den understøttende undervisning,
der er konverteret til timerne i
faget.
Dimensionen fra 0.-9. klasse
omfatter tre kompetenceområder
med tilhørende kompetencemål.
Kompetenceområderne er:
Digital dannelse
Teknologi
Innovation
Dimensionens arbejdsmetoder
bygger på Rødovre Kommunes
fortolkning af Det 21. århundredes kompetencer. Dimensionens
kompetencemål knyttes til læringsforløb i fagrækken på lige
fod med fagenes egne kompetencemål og spiller sammen med de
tværgående temaer i Forenklede
Fælles Mål: It og medier, innovation og entreprenørskab samt
sproglig udvikling.
Selve faget teknologi og innovation, som er et obligatorisk fag i
6., 7. og 8. klasse, er en integreret
del af dimensionen, som bygger
videre på, udfolder og nuancerer
kompetenceområderne og -
målene for teknologi og innovation som dimension i hele fagrækken. De kompetencer, eleverne tilegner sig gennem brugen af
teknologier og innovationsprocesser i faget, skal understøtte de
øvrige fag og arbejdet med tværfaglige problemstillinger.
Faget omfatter seks kompetenceområder:
Digital dannelse
Innovation, kreativitet og produktion
Computationel tænkning
Programmering
Netværk
Systemer
Eleverne skal arbejde med teknologi og innovation som et eksperimenterende, producerende og i
bred forstand værdiskabende fag.
Undervisningen omfatter grundlæggende viden om og færdigheder inden for de seks kompetenceområder, som skal gøre
eleverne i stand til at bruge deres
viden til at løse problemstillinger
ved hjælp af teknologier på tværs
af fagene i den obligatoriske fagrække.
Undervisningen i faget tilrettelægges, så der løbende veksles
mellem legende, eksperimente-
4 – Teknologi og innovation som dimension og fag i Rødovres skoler
rende, analytisk, producerende
og problemsløsende arbejde. I
undervisningen arbejder eleverne
med centrale begreber og værktøjer, der understøtter kompetencemålene. Det er centralt for faget, at der arbejdes legende og
eksperimenterende med konkrete
faglige værktøjer og teknologier
inden for de seks kompetenceområder, så eleverne kan benytte
disse i andre fag og sammenhænge samt forholde sig kritisk
og refleksivt (digitalt dannet) til
innovationsprocesser, teknologier
og medier.
Eleverne præsenteres for FNs
Verdensmål som en integreret del
af undervisningen i faget og i
dimensionen. Verdensmålene
danner grundlag for det problembaserede arbejde på tværs af faget teknologi og innovation og de
øvrige fag i fagrækken.
Undervisningen skal i øvrigt tilrettelægges, så den imødekommer målsætningerne om en længere og mere varieret skoledag,
jf. lov nr. 1640 heriblandt varieret og anvendelsesorienteret undervisning, bevægelse, åben skole og understøttende
undervisning.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm