læseplan - Side 7Innovation
Innovation som kompetenceområde defineres i denne sammenhæng som elevernes evne til sammen med andre
at udvikle og omsætte ideer, der skaber værdi i bred forstand.
Kompetencemål efter følgende klassetrin:
Efter 2. klasse:
Eleven kan lege, eksperimentere og få ideer sammen med andre.
Efter 5. klasse:
Eleven kan lege, eksperimentere og få ideer og kan formidle disse ved hjælp af simple digitale medier.
Efter 8. klasse:
Eleven kan eksperimentere, udvikle, designe og formidle ideer ved hjælp af digitale medier og i samarbejde
med andre.
Efter 9. klasse:
Eleven kan eksperimentere, udvikle, designe og formidle ideer med en bred vifte af digitale medier og i samarbejde med andre give bud på løsninger af problemer i det omgivende samfund.
Teknologi
Teknologi som kompetenceområde defineres i denne sammenhæng som elevernes evne til gennem computationel tænkning, programmering og forståelse af netværk og systemer at kunne skabe med og forholde sig kritisk
til teknologi.
Kompetencemål efter følgende klassetrin:
Efter 2. klasse:
Eleven kan identificere og benytte simple teknologier samt genkende, konstruere og følge simple opskrifter.
Efter 5. klasse:
Eleven kan analysere samt løse enkle problemer ved hjælp af simpel programmering og forklare søgemaskiners funktion samt anvende forskellige strategier til søgning på internettet.
Efter 8. klasse:
Computationel tænkning: Eleven kan forstå, udtrykke, forholde sig kritisk til og løse problemer ved at konstruere enkle opskrifter, programmer eller mønstre.
Programmering: Eleven kan designe og skrive et sæt instruktioner i computersprog, der kan løse et givent
problem.
Systemer: Eleven kan kende forskel på og beskrive forskellige systemer, herunder talsystemer, hardware- og
softwaresystemer, søgningslogikker og de komponenter, systemerne er sammensat af.
Netværk: Eleven kan forklare, hvordan forskellige digitale netværk er konstrueret, hvordan de kommunikerer
med hinanden, og hvordan man benytter sig af dem herunder, hvordan man laver hjemmesider.
Efter 9. klasse
Eleven kan inddrage og anvende teknologi og computationel tænkning i løsningen af problemer fra det omgivende samfund.
7 – Teknologi og innovation som dimension og fag i Rødovres skoler

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm