læseplan - Side 8Læseplanen for faget teknologi
og innovation
Læseplanen indeholder kompetenceområder, kompetencemål,
samt en oversigt over færdigheds- og vidensområderne for faget teknologi og innovation for
6., 7. og 8. klassetrin. Herunder
beskrivelser af hvordan elevar-
bejdet med kompetenceområderne kan tilrettelægges.
Alle undervisere i faget skal
planlægge, gennemføre og evaluere deres undervisningsforløb i
forhold til læseplanen. Læsepla-
nens kompetenceområder og mål gælder for alle skoler i Rødovre Kommune. Forslagene til
aktiviteter er til inspiration for
planlægning af undervisningen.
Forløb for 6., 7. og 8. klasse
Eleverne skal gennem faget lære
i fællesskab at innovere og skabe
konkret værdi både for sig selv
og for andre (socialt, klimamæssigt, økonomisk m.m.) ved hjælp
af teknologi og digitale løsninger. Eleverne skal lære, hvordan
teknologier fungerer og forholde
sig reflekteret, kritisk, etisk og
handlingsorienteret til teknologi
8 – Teknologi og innovation som dimension og fag i Rødovres skoler
og det, de møder, oplever og gør
på internettet herunder de sociale
medier.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm