læseplan - Side 9Digital dannelse
Kompetencemål efter 8. klasse: Eleven kan beskrive og forholde sig kritisk til sociale medier og digital teknologis betydning for trivsel, fællesskab og virkelighedsopfattelse.
Kompetenceområdet digital dannelse omfatter fem færdigheds- og vidensområder:
Identitet fokuserer på elevernes viden om fordele og ulemper ved brugen af teknologi, sociale medier og online platforme.
Privatliv og sikkerhed fokuserer på, hvordan eleverne får viden om og redskaber til, hvordan de kan gebærde
sig sikkert på internettet.
Kildekritik fokuserer på elevernes evne til at forholde sig kritisk til oplysninger på internettet.
Digitalt medborgerskab skal fremme elevernes evne og mulighed for, med udgangspunkt i FN’s Verdensmål,
kompetent og kritisk at indgå i og udvikle digitale og demokratiske fællesskaber.
Kommunikation skal styre elevernes empatiske og etiske kompetencer i forhold til at indgå hensigtsmæssigt i
digital og ansigtsløs kommunikation.
Identitet
Eleverne undersøger iscenesættelse og identitetsdannelse på de
sociale medier og forholder sig
kritisk til designede virkeligheder.
Privatliv og sikkerhed
Først arbejder eleverne med privatlivsindstillinger på deres digitale platforme, og med hvordan
digitale enheder og profiler bliver
sikre. Eleverne arbejder dernæst
med, hvordan deres bevægelser
på internettet kan bruges og misbruges i kraft af digitale fodspor,
digital overvågning, identitetstyveri m.m. De undersøger og vurderer konsekvenser af at dele bil-
leder og andet digitalt materiale
og stifter bekendtskab med lovgivningen på hele området.
Kildekritik
Eleverne identificerer, vurderer
og analyserer digitale kilders afsender- og modtagerinformation,
troværdighed og effekt. Eleverne
kan identificere brugergenereret
materiale i forhold til ekspertgenereret materiale jf. Web 2.0.
Digitalt medborgerskab
Eleverne undersøger og udformer
virale kampagner og får derigennem viden om, hvordan disse
fungerer. Eleverne undersøger og
forholder sig kritisk til samspillet
9 – Teknologi og innovation som dimension og fag i Rødovres skoler
mellem demokrati og sociale
medier, og til hvad teknologi gør
ved fællesskaber. De forholder
sig dernæst til, hvordan de kan
gøre sig gældende i den demokratiske debat på internettet, og
hvordan teknologi kan skabe
værdi for fællesskaber.
Kommunikation
Eleverne arbejder med og forholder sig til, hvordan digitale tekster kan blive modtaget og fortolket. Det vil sige, eleverne
sætter sig i andres sted og vurderer god og dårlig kommunikation.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm