ThyGuide 2019 - Side 12Krondyr. Foto: Jens Kristian Kjærgaard
Nationalpark Thy
... Danmarks største vildmark
Thagaards Plantage. Foto: Kristian Amby
Skestorke. Foto: Jens Kristian Kjærgaard
Mosebøllebær
12
Nationalpark Thy er skabt af havet, vinden, sandet og saltet. Her i det nordvestligste hjørne af Danmark
findes et enestående og vildt naturområde side om side med surferparadiset Cold Hawaii. Et så stort og
sammenhængende klitområde findes ikke andre steder i Nordeuropa. Som besøgende kan du gå hele vejen
fra Agger Tange i syd til Hanstholm i nord, og nogle steder går klitlandskabet så langt som 12 kilometer ind i
landet.
Den sammenhængende klitnatur giver gode levevilkår for sjældne planter og dyr som for eksempel krondyr
og traner. Du kan også smage på naturen og samle mosebøllebær, tranebær og havtorn. Flere steder kan du
købe lokale fødevareprodukter med Nationalpark Thys logo som bevis på, at det er bæredygtigt og lokalt.
Nationalpark Thy er dog ikke kun en barsk og særegen natur. Den er også påvirket af mennesket og rummer
en unik kulturarv. Mennesket har her i særlig grad levet med og af naturen på dens nåde og betingelser –
men også kæmpet imod den.
Gennem guidede ture eller på egen hånd via de afmærkede cykelstier og vandreruter kan du komme rundt i
nationalparken. Der er mulighed for både madpakketure, dags- og flerdagsture. Stierne fører gennem landskabet med åben klithede og skyggefulde plantager frem til udsigtspunkter og kulturhistoriske spor.
Der er også lavet et ridespor fra nationalparken i syd til Bulbjerg i nord. Du finder hestefolde ved flere shelterpladser, private overnatningssteder og campingpladser.
Kom godt ud i naturen
Du kan få yderligere information om de mange oplevelser og købe detaljerede kort i Nationalpark Thys informationshuse ved Agger Tange, på Stenbjerg Landingsplads, Lodbjerg Fyr og Hanstholm Fyr samt på de lokale
turistkontorer. Besøg også hjemmesiden www.nationalparkthy.dk og download nationalparkens App gratis i
Google Play og App Store.
Folderen ”På sporet af
Nationalpark Thy” giver en
oversigt over turmuligheder til fods og på cykel i
Nationalpark Thy samt en
beskrivelse af 30 attraktioner, som kan opleves
undervejs. Folderen kan bl.a.
købes på turistkontorerne i
Thy samt i nationalparkens
informationshus på Stenbjerg Landingsplads.
Das Faltblatt ”Auf Den Spuren Des Nationalparks Thy”
bietet einen Überblick über
die Wander- und Radtouren
im Nationalpark Thy sowie
Beschreibungen der 30
Sehenswürdigkeiten, die
unterwegs zu erleben sind.
Das Faltblatt ist u. a. in den
Touristenbüros in Thy und
im Informationshaus des
Nationalparks am Stenbjerg
Landingsplads erhältlich.
The folder ”On the trail of
Thy Nationalpark” provides
an overview of hiking
opportunities on foot and by
bicycle in Thy Nationalpark
as well as a description of
30 attractions that can be
experienced along the way.
The folder can be purchased
at the tourist offices in Thy
and in Thy Nationalparks informationhouse at Stenbjerg
Landingsplads.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm