ThyGuide 2019 - Side 15Hanstholm Fyr
Hanstholm Fyr
Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm er en
ny udstillingsplatform og mødested mellem
kunst og natur.
Der Nordatlantiske Fyr (nordatlantischer Leuchtturm)
in Hanstholm, eine neue Ausstellungsplattform und
ein Treffpunkt von Kunst und Natur.
Fyret er mødestedet for fagfolk og lokale
kræfter, der sammen udforsker og formidler
forholdet mellem natur, kunst og menneske,
som det udfolder sig i nutiden og har udfoldet
sig i historien. ”Naturen i kunsten og kunsten i
naturen” er udgangspunktet for den aktivitet,
refleksion, fordybelse og formidling, der er
fyrets helt specielle DNA. Kunstudstillinger
vises i forskellige perioder året rundt.
Der Leuchtturm ist ein Treffpunkt für Fachleute und
interessierte Einheimische, die gemeinsam das Verhältnis zwischen Natur, Kunst und Menschen erforschen und vermitteln, wie es sich in der Vergangenheit darstellte und heute besteht. ”Natur in der Kunst
und Kunst in der Natur” ist Grundsatz der Aktivität,
Reflexion, Versenkung und Vermittlung, die den ganz
speziellen Charakter des Turms ausmachen. In der
Zeit von Februar bis Dezember werden Kunstausstellungen gezeigt.
Der er altid åbent i fyrhaven, hvor der er fri
adgang med mulighed for at nyde sin madpakke. I dagtimerne er der mod en beskeden
entre adgang til fyrtårnet, hvorfra der er en
formidabel udsigt til både havnen, havet,
bunkeranlæg og Nationalpark Thys nordligste
del – Hanstholm Vildtreservat. Her finder du et
rigt dyreliv – bl.a. traner og godt 1000 krondyr.
For at beskytte det sjældne fugle-og dyreliv
gælder særlige regler for færdsel i Hanstholm Vildreservat. Orienter dig på kort over
nationalparken eller på hjemmesiden www.
nationalparkthy.dk
Se mere på hjemmesiden:
www.hanstholmfyr.dk
Der Leuchtturmgarten ist das ganze Jahr über geöffnet, der Eintritt ist frei und dort können Besucher
ihr Picknick genießen. Tagsüber ist der Turm selbst
geöffnet. Von dort bietet sich eine herrliche Aussicht
über Hafen, Meer, Bunkeranlagen und den nördlichen
Teil des Nationalparks - das Hanstholm Vildtreservat.
Zu dem artenreichen Tierleben dort zählen u. a. Kranische und gut 1000 Stück Rotwild. Zum Schutz der
seltenen Vögel und Tiere gelten für den Aufenthalt
im Wildschutzgebiet Hanstholm besondere Regeln.
Bitte orientieren Sie sich darüber auf der Karte des
nationalparks Thy oder auf der Homepage www.
nationalparkthy.dk
Mehr dazu auf:
www.hanstholmfyr.dk
Hanstholm Lighthouse
The North Atlantic Lighthouse in Hanstholm
is a new exhibition platform and venue for art
and nature.
The lighthouse is the venue for professionals
and local forces who together explore and
convey the relationship between nature, art
and humanity as it unfolds in the present and
has unfolded in history. “Nature in art and art
in nature” is the starting point for the activity,
reflection, immersion and dissemination,
which is the lighthouse’s very special DNA. Art
exhibitions are displayed in the period from
February to December.
There is open year-round in the lighthouse
garden with free access and with the opportunity to enjoy your lunch package. During
the daytime there is access to the lighthouse,
from which there is a formidable view to
both the harbor, the sea, the bunker and the
northernmost part of the Thy Nationalpark
- Hanstholm Wildlife Reserve. Here you will
find a wealth of wildlife - including cranes and
over 1,000 crowns. To protect the rare birdlife
and wildlife, special rules apply for traffic at
Hanstholm Wildlife Reserve. Please visit www.
nationalparkthy.dk for further information.
See more on the website:
www.hanstholmfyr.dk
www.VisitThy.dk
15

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm