ThyGuide2020 - Side 10Nationalpark Thy
... Danmarks største vildmark
Nationalpark Thy er skabt af havet,
vinden, sandet og saltet. Her i det
nordvestligste hjørne af Danmark findes
et enestående og vildt naturområde
side om side med surferparadiset Cold
Hawaii. Et så stort og sammenhængende klitområde findes ikke andre steder
i Nordeuropa. Som besøgende kan du
gå hele vejen fra Agger Tange i syd til
Hanstholm i nord, og nogle steder går
klitlandskabet så langt som 12 kilometer
ind i landet.
Lodbjerg Fyr
Lodbjerg Fyr er genåbnet i maj 2019 efter en
gennemgribende restaurering - som en trædesten til den mageløse natur udenfor. Her
kan du henover sommeren købe en kop kaffe,
saft og boller i fyrmesterens gamle stuer. Og
du kan se en udstilling om bl.a. fyrmesterens
arbejdsopgaver ud over at holde fyrets lys i
gang hver nat. En af de mere overraskende
var, at han skulle sørge for at indsende fugle,
der var omkommet ved at flyve mod lyset,
til Zoologisk Museum i København. Udstillingen er åben i samme tidsrum som fyrtårnet:
kl. 7.00-21.00 hver dag. Visse dage er der
frivillig formidling om fyrets historie. Der er
også mulighed for at komme på toilettet eller
få fyldt en vandflaske med vand, inden man
tager på vandretur ad Redningsvejen - eller
en af de mange andre vandreruter, der tager
udgangspunkt i Lodbjerg Fyr.
10
Der Nationalpark Thy wurde von
Meer, Wind, Sand und Salz geschaffen. Hier, in der nordwestlichen Ecke
Dänemarks liegt ein einzigartiges, wildes
Naturgebiet direkt neben dem Surferparadies Cold Hawaii. Ein so großes,
zusammenhängendes Dünengebiet ist in
Nordeuropa einmalig. Besucher können
in den Dünen von der Agger Tange im
Süden bis nach Hanstholm im Norden
wandern, und an einigen Stellen reicht
die Dünenlandschaft 12 Kilometer weit
ins Land hinein.
Lodbjerg Fyr
Der Leuchtturm Lodbjerg Fyr wurde nach einer
grundlegenden Renovierung im Mai 2019 als
Tor zu der herrlichen, ihn umgebenden Natur
wieder eröffnet. Dort können Sie den Sommer über in der ehemaligen Wohnung des
Leuchtturmwärters Kaffee, Saft und Brötchen
bekommen. Es ist auch eine Ausstellung über
u. a. die Arbeitsaufgaben des Leuchtturmwärters zu sehen. Eine der mehr überraschenden Tätigkeiten war, Vögel an das Zoologisk
Museum in Kopenhagen einzuschicken, die
gegen den Leuchtturm geprallt und gestorben
waren. Ausstellung und Leuchtturm sind täglich
von 7.00-21.00 Uhr geöffnet. An bestimmten
Tagen erzählen Freiwillige von der Geschichte
des Leuchtturms. Es steht auch eine Toilette
zur Verfügung und Sie können Ihre Trinkflasche
auffüllen, bevor Sie auf dem Redningsvejen
oder einem der vielen anderen Wanderwege
weiter gehen, die am Lodbjerg Fyr beginnen.
Thy National Park was created by the
sea, the wind, the sand and the salt. Here
in the northwest corner of Denmark there
is unique and wild nature, side-by-side
with the surfer paradise of Cold Hawaii.
Such a wide and “endless” dune area is
not found elsewhere in northern Europe.
As a visitor you can walk through the
sand dunes all the way from Agger Tange
in the south to Hanstholm in the north,
and in some places the dune landscape
stretches as far as 12 kms inland.
Lodbjerg Lighthouse
Lodbjerg Lighthouse reopened in May 2019
after a thorough restoration - as a stepping
stone to the outstanding nature around it. During the summer months you can buy a cup of
coffee, juice and buns in the lighthouse master’s
old rooms. And there is an exhibition about
the duties of the lighthouse master. In addition
to keeping the lighthouse light shining every
night, one of his more surprising duties was
that he had to send birds that had perished by
flying into the light, to the Zoological Museum
in Copenhagen. The exhibition is open while
the lighthouse is open: 7am - 9pm every day.
Some days there is voluntary guide telling about
the history of the lighthouse. There is also
the opportunity to use the toilet or fill up your
water bottle with fresh water before taking a
hike along the old coastal rescue path - or one
of the many other hiking routes that start from
Lodbjerg Lighthouse.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm