ThyGuide2020 - Side 4Grøn energi
...en mission for Thy
Kom med på en guidet tur
blandt verdens største
vindmøller
Danske og udenlandske vindmøllefabrikanter samt DTU afprøver i Østerild fremtidens
megamøller.
I skoven ved Østerild venter dig en oplevelse af de helt store. Her blev i 2012 verdens
største testcenter for store vindmøller
indviet. Danske og udenlandske vindmøllefabrikanter samt DTU afprøver i Østerild
fremtidens megamøller og du kan komme
helt tæt på verdens største vindmøller.
Siden centrets indvielse i 2012 er centret
udbygget med yderligere pladser til test og
højden for test af møller er hævet fra 250
m til 330 m.
Green Team Thy
F olgen Sie uns auf einer Führung
zwischen den größten
Windkraftanlagen der Welt
Dänische und ausländische Windanlagenhersteller erproben zusammen mit der dänischen
technischen Universität, DTU, in Østerild die
Mega-Windräder der Zukunft.
Im Wald bei Østerild erwartet Sie ein Erlebnis besonderer Klasse. Dort wurde 2012 das weltweit
erste Testcenter für große Windenergieanlagen
eingeweiht. Sie können dort hautnah miterleben,
wie dänische und internationale Hersteller zusammen mit DTU ihre größten Zukunftsprodukte
erproben.
Seit der Einweihung im Jahr 2012 wurde das
Zentrum um weitere Testplätze erweitert, und die
Höhe der zu erprobenden Windenergieanlagen
wurde von 250m auf 330m angehoben.
Du møder guiden i det nye besøgscenter. Kør ad ”Den Brede Vej” til
besøgscentret. Du kan før eller efter turen bruge tid i besøgscentret, der
har åbent dagligt kl. 7-22. Her kan du også købe kaffe eller medbringe
din egen forplejning.
Testcenter for store vindmøller, Gl. Aalborgvej 5, 7700 Thisted:
Søndag, tirdag og torsdag kl. 15.30-17.00
Tilmelding er nødvendig. Se dato for ture på www.testcentre.dk
Der kan også bestilles gruppeture for foreninger, virksomheder osv.
Læs om anlæggene og find kontaktoplysninger på vores website
www.visitthy.dk/greenteam
Einen kundigen Führer finden Sie im neuen Besucherzentrum.
Fahren Sie am „Den Brede Vej“ entlang zum Besucherzentrum. Vor oder
nach der Führung können Sie im Besucherzentrum noch mehr erfahren
(öffnungzeit täglich um 7-22 Uhr. Dort können Sie auch Kaffee kaufen
oder Ihre mitgebrachte Verpflegung einnehmen.
Testzentrum für große Windkraftanlagen,
Gl. Aalborgvej 5, 7700 Thisted:
Sonntag, Dienstag und Donnerstag um 15,30-17,00 Uhr.
Eine Anmeldung ist erforderlich.
Finden Sie eine datum um www.testcentre.dk
Es kann auch gebucht Gruppenreisen für Vereine, Firmen, etc. werden.
Lesen Sie mehr auf www.visitthy.dk/greenteam
You meet your guide in the new visitor center. Drive along “Den
Brede Vej” to the visitor center. You can spend time in the visitor center
before or after your tour. Here you can also buy coffee or bring your own
packed lunch. Opening hours: 7 am-22 pm.
Testcenter for large wind turbines, Gl. Aalborgvej 5, 7700 Thisted:
Sunday, Tuesday and Thursday at. 15.30 to 17.00 p.m.
Registration is required. See the date for tours at www.testcentre.dk
There can also be booked group tours for associations, companies, etc.
See more information on this website www.visitthy.dk/greenteam
4
www.VisitThy.dk
Join us on a guided tour
among the world’s biggest
wind turbines
Danish and foreign wind turbine manufacturers, as well as DTU, are testing the future
mega-turbines, in Østerild.
In the forest at Østerild a great experience is
awaiting you. Here in 2012 the world’s largest
test center for mega wind turbines was officially opened. Danish and foreign wind turbine
manufacturers, as well as DTU, are testing the
future mega-turbines in Østerild - and you
can get up close to the world’s largest wind
turbines.
Since the opening in 2012, the center has
been expanded with additional plots for testing - and the height of the wind turbines has
been raised from 250m to 330m!
Kom og få ny energi !
100% vedvarende!
Oplev hvordan Sol og Vind,
Energibesparelser og Biomasse
skal redde vores fælles fremtid!
Vi tester solceller, vindmøller, elcykler mm.
ÅBNING S TIDER
1/4 - 31/10 kl. 10-18
Oplev på egen hånd - eller deltag i en rundvisning, se folkecenter.net
Velkommen på:
Kammergårdsvej 16
Sdr. Ydby
DK-7760 Hurup
9795 6600
info@folkecenter.dk
folkecenter.net

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm