Research & Innovation 2015-16 - Page 8Boodskap van die vise-kanselier
Dr Max Price
As tema vir hierdie jaar
se navorsingsverslag het
ons die Verenigde Nasies
(VN) se Volhoubare
Ontwikkelingsdoelwitte
(VOD’s) gekies.
Navorsing is noodsaaklik
om die doelwitte van
volhoubare ontwikkeling
te bereik, en die
Universiteit van Kaapstad
is goed geplaas om
hiertoe by te dra.
Die VOD’s wat in September 2015 aanvaar is, het die MillenniumOntwikkelingsdoelwitte (MOD’s) vervang wat daardie jaar verstryk
het. Die agt doelwitte van die MOD’s is in die kelderverdieping van
die VN se kantore in New York geformuleer deur ‘n klein groepie
wat aangestel is deur die VN se sekretaris-generaal, Ban Ki-moon
(omgewingsbewaring is byna vergeet). In teenstelling hiermee is die
meer ambisieuse 17 doelstellings van die VOD’s die resultaat van ‘n
onderhandelingsproses tussen 193 lande wat wye konsultasie met ‘n
groot aantal belanghebbendes ingesluit het.
Die VOD’s wat gevolglik bepaal is, is verreikend, en die sterk aanklank met
kritieke probleme vir Suid-Afrika en die kontinent is besonder opvallend.
Ongelykheid, klimaatsverandering, die onsekere toekoms van die voedselen watervoorraad, werkloosheid, veilige stede – dit is ‘n draaiboek wat
deur ons geskryf sou kon word.
Dit is ook gerusstellend om te let op die noue verband tussen die VOD’s
– wat die resultaat was van so veel wye en deeglike konsultasie– en die
Universiteit van Kaapstad se strategiese navorsingsprioriteite. Dit is dus
geen toeval dat navorsers van die UK deel van die wêreldspan voorste
akademici was wat betrokke was by die veldtog vir, en formulering van,
die VOD’s nie. Professor Haroon Bhorat, byvoorbeeld, het gedien as hoof
van navorsing vir die paneel van top-deskundiges wat aangestel is deur
Ban, om ‘n VOD-agenda voor te stel vir die VN se Algemene Vergadering.
Lede van die African Centre for Cities (ACC) het deelgeneem aan ‘n
wêreldwye veldtog om seker te maak volhoubare stede is eksplisiet
ingesluit by die VOD’s (‘n stryd wat tevergeefs gestry is tydens die
ontwikkeling van die MOD’s). Hulle was ook deel van die Volhoubare
Ontwikkelingsoplossings-netwerk, wat gelei is deur Ban se raadgewer,
professor Jeffrey D. Sachs, en wat rigting gegee het aan die ontwikkeling
van die doelstellings. So ook was Professor Crick Lund een van die leiers
in die veld van wêreldwye geestesgesondheid (#FundaMentalSDG) – wat
druk uitgeoefen het om geestesgesondheid in te sluit (dit was glad nie
deel van die MOD’s nie).
Die betrokkenheid van akademici in die formulering van die VOD’s het
beteken dat die wêreldwye navorsingsgemeenskap in ‘n beter posisie is om
by te dra tot die implementering daarvan. En dit word algemeen aanvaar
dat hulle dit móét doen om die VOD’s ‘n sukses te maak. Een kenmerk van
die VOD’s is die oorvloed van doelwitte (169) – dalk ‘n voorspelbare gevolg
van die onderhandelingsproses. Elke land sal moet besluit watter doelwitte
om te prioritiseer, en akademici behoort hierin ‘n rol te speel deur leiding te gee aan
regerings in die maak van hierdie keuses. Die wêreldgemeenskap sal ook die kennis
van navorsers benodig om die doelwitte te monitor en om te help met die opleiding van dié wat ‘n rol sal speel in die
uitvoering van die VOD’s.
Die VOD’s is nie perfek nie, en baie van ons navorsers is gou om daarop te wys. Hierdie onafhanklike en kritiese stem
van akademici speel ‘n belangrike rol om seker te maak dat die doelstellings ‘n werklikheid word, en dat kompleksiteit
nie verlore raak in die uitvoering daarvan nie. Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development
erken dat daar raakpunte is tussen die doelstellings, en die toenemend interdissiplinêre fokus van so veel van UK se
navorsing beteken dat die universiteit in ‘n sterk posisie is om by te dra tot oplossings vir ‘n meer volhoubare wêreld.
3 UCT RESEARCH & INNOVATION 2015–16

Volhoubare OntwikkelingsdoelwitteVolhoubare Ontwikkelingsdoelwitte Millennium OntwikkelingsdoelwitteMillennium Ontwikkelingsdoelwittevergeetpaneel van top-deskundigesVolhoubare Ontwikkelingsoplossings-netwerkVolhoubare Ontwikkelingsoplossings-netwerk#FundaMentalSDGTransforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book system
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen