METAFORUM SEPTEMBER 2019 - Side 47høyt nivå av depressive symptomer økt fra 16 til
21 prosent fra 2011 til 2018. Boken
problematiserer
slike
tall
fra
et
forskningsmessig ståsted ved at Madsen spør
hva det gjør med ungdom at det blir spurt dem
hvert eneste år hvordan de egentlig har det.
Ikke minst stiller forfatteren spørsmål ved at
resultatene publiseres så ofte, samtidig med at
man spør på nytt.
Et interessant tillegg til presentasjonen av
situasjonen fra ungdata er intervjuer fra
ungdom, noe som gjorde presentasjonen mer
livsnær og levende. At vi nå, i den senere tid, ser
at også vellykket ungdom fra familier med høyt
utdannede foreldre og med god økonomi sliter
psykisk blir løftet frem i boken flere steder. Ikke
minst stiller forfatteren spørsmålstegn ved om
tiltakene til denne «nye» gruppen bør være den
samme
som
for
den
tradisjonelt
overrepresenterte gruppen ungdom som
kommer fra lavere sosiale lag med lavere
utdannede foreldre med dårligere råd og med
mer rusproblematikk. Vil tiltak som «psykologisk
førstehjelp» som skal lære ungdommen å
kjenne etter bedre være nyttig for begge
gruppene?
Forfatteren argumenterer for at den ikke vil
være det. Grunnen til det, argumenterer
Madsen, er at innholdet i slike tiltak trolig vil gå
mest hjem hos den sterkeste gruppen, men
dessverre vil det føre til mer skade enn hjelp for
dem, siden de allerede kjenner etter mer enn
nødvendig.
Den andre gruppen, de som trolig har mest
nytte av slike tiltak, vil derimot neppe tilegne seg
lærdommen.
Presentasjon, utdanning
& praksis
Metaforum anbefaler
Metaforum - September 2019
47

PaperturnPowered by


Fullskjerm Klikk for å lese
Paperturn flipp bok
Søke
Oversikt
Last ned som PDF
Skriv ut
Handlevogn
Fullskjerm
Avslutt fullskjerm