METAFORUM SEPTEMBER 2019 - Side 104Vil du anmelde èn a
Vi i redaksjonen har ikke mulighet til å anmelde alle bøkene vi får til gjen
den til odel og eie. Send mail til metaforum@nfft.no så sender vi boka
Psyk isk h elsever n f r a oss som k jen n er det
«Hei du! Denne boka er til akkurat deg. Til deg som skal jobbe med barn
og unge. Du kan bidra til å endre liv, vet du det? Vi ber deg om alltid å
huske å møte oss med hjertet først. For det betyr mest. At du er deg selv
og tør å vise følelser. Da lærer du oss at det å vise følelser er greit.
DU kommer til å bli viktig. Sommerfuglene i magen din kan komme til å fly
vilt. Når du først begynner å forstå oss. Vi snakker av erfaring, fra dypt i
hjertet vårt, til hjertet ditt.» (Fra bokas innledning)
104 unge fra hele landet har bidratt i boka. De er fra 14 til 21 år. Alle har erfaring fra psykisk
helsevern for barn og unge. De har bidratt med sine viktigste råd, bygd på svar om hva som
har vært nyttig og ikke nyttig i sine møter med psykisk helsevern.
Boka er aktuell for alle som vil forstå og bidra til godt psykisk helsearbeid for barn og unge.
Den er nyttig for studenter innen psykologi, medisin, psykisk helsearbeid, sykepleie, sosialt
arbeid og barnevern. Boka er også nyttig for fagfolk i psykisk helsevern og for politikere og
byråkrater som har makt over psykisk helsehjelp.
Veiledn in g i pr ak sis- gr u n n leggen de f er digh et er
Veiledning handler om å utvikle den veilededes kompetanse i problemløsning og mestring av faglige oppgaver og utfordringer. Forfatterne gir
en kort oversikt over sentrale modeller i det veilednings- teoretiske
landskapet, men legger primært vekten på hvordan man kan lære og øve
på grunnleggende ferdigheter i veiledning - i praksis.
Boken presenterer et systematisk treningsopplegg for å utvikle praktiske
basisferdigheter, illustrert som grafiske ikoner. Oversikten over ikonene
anvendes som hjelpemiddel og støtte i innlæringsfasen, men også som analyse- verktøy i
praktisk, profesjonell veiledning. Alle oppgaver og øvelser i boken er gruppebaserte, med
utgangspunkt i den enkeltes aktuelle veiledningsoppgaver.
Boken dekker både yrkesfaglig veiledning som varer over tid, kortere formater som LØFT og
MI og kollega- og gruppeveiledning. Den egner seg for alle med veiledningsansvar, og for
yrkesutøvere som skal lære andre å veilede - individuelt eller i gruppe.
Forfattere: Roar C Pettersen og Jon A Løkke
104
Metaforum - September 2019

PaperturnPowered by


Fullskjerm Klikk for å lese
Paperturn flipp bok
Søke
Oversikt
Last ned som PDF
Skriv ut
Handlevogn
Fullskjerm
Avslutt fullskjerm