METAFORUM SEPTEMBER 2019 - Side 105av disse bøkene?
nnomsyn. Den som ønsker å gjøre det vil få
a.
Hån dbok i f am iliet er api
Familien ivaretar menneskers grunnleggende behov for kjærlighet,
trygghet, tilhørighet, omsorg og personlig og sosial utvikling.
Familierelasjonene er ofte avgjørende for hvordan vi fungerer i
hverdagen, og dermed er de også sårbare. Noen ganger kan
relasjonene i familien bli så utfordrende at vi opplever at livet blir
vanskelig. Da kan familieterapi være til hjelp.
Familieterapi er i dag et felt som stadig utfordres av mer individorienterte retninger.
Forskning viser imidlertid at familieterapi er en kostnadseffektiv tilnærming med svært
gode resultater for en lang rekke internaliserte (for eksempel angst og depresjon),
eksternaliserende (for eksempel atferdsvansker og opposisjonell atferd) og relasjonelle
vansker (for eksempel inadekvat eller forstyrret kommunikasjon). Det er derfor et
paradoks at helsemyndighetene fremhever betydningen av kunnskap om
familierelasjoner og relasjonelt arbeid, samtidig som terapeuter opplever at
familieterapi som tilnærming og forståelsesramme marginaliseres. Denne boken er
derfor et viktig bidrag til å presentere oppdatert forskning og kunnskap om
familieterapi.
Håndbok i familieterapi består av 32 kapitler fordelt på to deler. Del 1 gir en bred
introduksjon, mens del 2 presenterer en rekke ulike familieterapeutiske tilnærminger og
foreldrestyrkende programmer. Kapitlene er gjennomgående illustrert med eksempler
fra praksis og avsluttes med spørsmål for videre refleksjon. Boken vil være til nytte i
både utdanning og terapeutisk arbeid.
Lennart Lorås og Ottar Ness er bokens redaktører. Bidragsyterne er Arild Aambø, Erik
Abrahamsson, Harlene Anderson, Karin Barth, Kari Bergset, Paolo Bertrando, Anne
Lothe Brunstad, Alan Carr, Bernadette Christensen, Helge Eliassen, Marianne Spilde
Evenseth, George Faller, Halvor de Flon, James Furrow, Billy Hardy, Pravin Israel, Ritva
Kyrrø Jacobsen, Per Jensen, Olea Smith-Kaland, Bengt Karlsson, Øyvind Kvello, Sari
Lindeman, Claudia Lini, Stephen Madigan, Elspeth McAdam, John McLeod, Hans
Christian Michaelsen, Marte Nilsson, David Nylund, Magnus Ringborg, Magne Rygg,
Johan Sundelin, Rolf Sundet, Annette Syverstad, Jorunn Sørgård, Dagfinn Mørkrid
Thøgersen, Terje Tilden, Nina Tollefsen, Vigdis Wie Torsteinsson, Erna Henriette Dahl
Tyskø og Arlene Vetere.
Metaforum - September 2019
105

PaperturnPowered by


Fullskjerm Klikk for å lese
Paperturn flipp bok
Søke
Oversikt
Last ned som PDF
Skriv ut
Handlevogn
Fullskjerm
Avslutt fullskjerm