METAFORUM SEPTEMBER 2019 - Side 107(Re)h abilit er in g - Ter api, t ilr et t eleggin g, ver dset t in g
Rehabilitering og habilitering er fagområder i sterk utvikling. Denne
boken legger an et bredt perspektiv. (Re)habilitering er for det første
terapi som har funksjonsforbedring som mål. (Re)habilitering handler
også om å tilrettelegge for deltakelse gjennom å skape inkluderende
omgivelser. Til sist handler (re)habilitering om å verdsette
annerledeshet. Forfatteren argumenterer for at det er disse tre
prinsippene terapi, tilrettelegging og verdsetting som må ligge til grunn
for samarbeid mellom tjenestebrukere, profesjonelle og myndigheter.
For alle er målet gode (re)habiliteringsprosesser.
Boken er oppdatert på ny forskning. Den legger til grunn de siste reformer i offentlig
politikk, blant annet den nye definisjonen av rehabilitering. Aktuelle temaer som
tverrfaglig samhandling, brukermedvirkning, hverdagsrehabilitering og
velferdsteknologi blir inngående behandlet. Begreper som livsverden, systemverden,
helsekapital og kunnskapsbasert praksis blir introdusert. Redskaper som
klassifikasjonssystemet ICF og prinsipper for setting av mål får plass. I tillegg har boken
egne kapitler om kultur og om viktige historiske hendelser.
Boken er skrevet for alle som arbeider i fagfeltet (re)habilitering, enten som
tjenesteytere, planleggere eller forskere, eller studenter som kvalifiserer seg til en plass i
feltet.
Per Koren Solvang er sosiolog og professor i rehabilitering og habilitering ved OsloMet.
Han leder masterstudiet i rehabilitering og habilitering og underviser også på
bachelorutdanningen i fysioterapi.
Din anmeldelse må være klar innen
15. november :-)
Metaforum - September 2019
107

PaperturnPowered by


Fullskjerm Klikk for å lese
Paperturn flipp bok
Søke
Oversikt
Last ned som PDF
Skriv ut
Handlevogn
Fullskjerm
Avslutt fullskjerm