METAFORUM SEPTEMBER 2019 - Side 109og komiteen fra styret. Vi enes egentlig fort
om tema: vi vil tilbake til det filosofiske
grunnlaget for faget vårt. Hvilke begreper er
det vi bygger faget vårt rundt, og hvordan
kommer dette til uttrykk? Hvordan skinner det
gjennom i våre daglige praksiser at vi er glad i
folk, at vi tenker at de vet mer om seg selv enn
vi vet om dem, og at vi ikke skal forstå for fort?
Snakker
vi
fremdeles
om
tillit
og
anerkjennelse, eller har den faglige samtalen
fort
for
å
havne

hylla
med
emosjonsfokusert, dialogisk, systemisk og
andre teoretiske innramminger av de
grunnleggende begrepene? Er det ikke på tide
å gå helt tilbake til menneskesynet, til den
gode samtalen og til de mange variantene av
endring? Såklart!
for Årskonferansen. Hvem som sitter her er
naturligvis i endring etter som styrets
sammensetning endrer seg ved hvert valg.
Akkurat nå er det Petter Myhrer-Ness, Kristin
H. Dahl, Toralf Tronstand og meg selv som
utgjør Årskonferansekomiteen. Petter (fra
Bergen) og Toralf (fra Kristiansand) ble valgt
inn i styret på Generalforsamlingen i Bergen
2019, Kristin (fra Skien/VID) har sittet i styret i
5 år, og jeg er inne i mitt 3. år. Litt blandet
erfaring med å stelle i stand årskonferanse
der altså.
Men hvem kan snakke klokt og interessant om
dette da? Flere av de vi lokalt kunne tenke oss
å høre på har allerede vært i mange fora
andre steder i landet eller har nettopp vært på
årskonferansen eller i Logen. Det kjentes
plutselig så langt ut til VID og Oslo og så kjipt å
ha så snaut budsjett til faglig utvikling her vi
sitter at vi ikke en gang har fått med oss de
faglige samlingene som kunne ha gitt oss det
vi her sitter og ønsker oss? Jaja, nok om det!
Så snart det er klart hvor neste årskonferanse
skal være, etableres det kontakt med lokale
folk som i hovedsak skal ta seg av det
praktiske, og som naturligvis også har innspill
om det faglige innholdet. Samarbeidet mellom
styrekomite og lokalkomite følger ingen mal.
Prosessene i Trondheim og Bergen var ulike,
og denne er også noe for seg selv. Helt OK det.
For meg har det fram til sommeren sett ut
som en klassisk idemyldring. På et tidspunkt

likevel
denne
fasen
ta
slutt,
foredragsholdere og tema må landes, og
denne gangen skjedde det i sommer. Det
ferdige programmet er rett rundt hjørnet og
dette blir veldig bra!
Etter hvert kom vi til noen konkrete forslag i
lokalkomiteen som vi så spilte inn til komiteen
fra styret.
Følg med i neste episode av En årskonferanse
blir til! Og så sees vi i Kristiansand 5-6 mars
2020.
År sk on f er an sek om it een i St yr et
For de uinnvidde: Styret i NFFT har (omtrent til
enhver tid) en operativ komite for Logen og en
Presentasjon, utdanning
& praksis
Metaforum - September 2019
109

PaperturnPowered by


Fullskjerm Klikk for å lese
Paperturn flipp bok
Søke
Oversikt
Last ned som PDF
Skriv ut
Handlevogn
Fullskjerm
Avslutt fullskjerm