METAFORUM SEPTEMBER 2019 - Side 110NFFT` s første lokallag
Det systemiske fagmiljøet på
Vestlandet knyttes tettere sammen.
Nystiftede NFFT avdeling Vestland
avholdt sin første systemiske
lokallagskveld 23. mai, og den neste
finner sted 2. oktober.
Tek st : Siv Sæverås
På det første oppstartsmøtet i mai presenterte
interimstyret bakgrunnen for å opprette et
lokallag, og inviterte til idémyldring om
utvikling av det systemiske miljøet på
Vestlandet. Til tross for et høljende, vannrett
bergensregnvær og skifte av lokale i siste liten,
ble møtet avholdt med 12 tilstede. Alle var
svært positive til initiativet, og hadde mange
ideer til temaer som kan være aktuelle for
lokallagsmøtene fremover.
På møte 23. august fastsatte interimstyret
dato for lokallagets første
årskonferanse/årsmøte, som blir fredag 31.
januar 2020 (NB! merk dere datoen, alle
medlemmer i nye Vestland fylke!). Da blir det
faglig program på ettermiddagen, og sosialt
samvær på kvelden. Videre skal lokallaget
arrangere egne medlemskvelder gjennom
året, der en eller to personer presenterer
interessante temaer fra egen arbeidsplass
eller fagrelaterte prosjekter de er engasjert i.
Styret skal også fungere som et bindeledd
mellom allerede eksisterende lokale fora, som
Systemisk Kafé, Narrativt Nettverk og Åpen
Dialog/Nettverksforum.
Målet er ikke å hente inn store nasjonale eller
internasjonale foredragsholdere, men snarere
110
Metaforum - September 2019
å synliggjøre lokale ressurser og bygge broer
mellom dem. Lokallaget skal også være en
arena for sosialt samvær, der mennesker som
arbeider systemisk skal ha mulighet til å få
tilhørighet til familieterapiforeningen og
knytte kontakter på tvers av arbeids- og
kommunegrenser.
På neste systemiske lokallagskveld i Fri Dialogs
lokaler i Bergen 2. oktober, er familieterapeut
Lene Lerche Raadal invitert til å presentere
«Lerche-modellen», der hun skal dele sine
erfaringer med å bygge opp og drive privat
praksis på heltid.
Øyvind Kalsås skal snakke om veien til et
pilotprosjekt hvor Helse Bergen og Bergen
Kommune vil bruke erfaringer fra Åpen Dialog
og TOPS for å gi tilgjengelig, rask og god hjelp
for rusrelaterte problemer. Mange som
erfarer rus- og psykososiale problem kommer
til behandlings- og hjelpetjenestene sent i
problemutviklingen, og inngangen til
behandlingen kan være kronglete og
tidkrevende. Åpen Dialog er en
nettverksorientert behandlingstilnærming
med røtter plantet i familieterapeutisk - og
systemisk teori.
Vi gleder oss!

PaperturnPowered by


Fullskjerm Klikk for å lese
Paperturn flipp bok
Søke
Oversikt
Last ned som PDF
Skriv ut
Handlevogn
Fullskjerm
Avslutt fullskjerm