METAFORUM SEPTEMBER 2019 - Side 13AVRUNDING
Jeg håper disse betraktningene rundt bruk av
to terapeuter i mekling og kliniske saker
generelt, vil gi større plass til refleksjonene og
den gode samtalen i terapirommet. Og
samtidig være et bidrag til inspirasjon og økt
bevissthet om bruk av coterapi i et både faglig
og systemisk perspektiv.
Presentasjon, utdanning
& praksis
terapeut i en opplæringssituasjon være
observatør i en veilederrolle overfor nye
terapeuter (kunnskapsoverføring).
ETTERARBEID
Terapeutene kan i etterkant av timen gi
hverandre konstruktive tilbakemeldinger. Her
kan bruk av reflekterende team som et
hjelpeinstrument for å reflektere over egen
praksis, også kunne være til god hjelp for
terapeutene.
Metaforum - September 2019
13

PaperturnPowered by


Fullskjerm Klikk for å lese
Paperturn flipp bok
Søke
Oversikt
Last ned som PDF
Skriv ut
Handlevogn
Fullskjerm
Avslutt fullskjerm