METAFORUM SEPTEMBER 2019 - Side 15komme hjem
- menneskelig og faglig
Tekst:
Åse Ran di Bak k lu n d
Her m an r u d
Harlene Andersson fremhevet en grunnleggende
holdning til andre mennesker fylt med respekt,
vennlighet, nysgjerrighet og «good manners».
Hun mente at språk er mer en måte å leve på
enn hvordan man setter sammen ord. En
invitasjon til å snakke, og ikke for å få svar. Hun
snakket om å bruke syv sekunder før en
responderer på det den andre har fortalt, og det
jeg skal komme til å si.
Häm een lin n a, Fin lan d
Første dagen hedret Jaakko Seikkula de som har
vært i det globale dialogiske og samarbeidende
miljøet, og som har gått bort. Det ble en verdig
og fin markering av John Shotter, Michael White,
Markku Sutela og Tom Andersen. Deretter
fortalte alle foredragsholderne fra sin praksis og
sitt liv.
Dette baserte hun på Gregory Bateson sin
tenkning og fokus på indre dialoger. Det vil si å gi
seg tid til å lytte, tenke over og kjenne etter i seg
selv, før en responderer på det den andre har
sagt. Hun snakket videre om Maturana og at
språk er aktivt. Vi kan snakke om en måte å være
på, mens hun uttrykte at det er måter å være på,
og at vi inviterer til ulike måter «å se» oss selv og
andre på. «Ways of beeing together with others».
Mennesker viser noe av sitt liv i samtaler, derfor
er det viktig å følge klientens historie, også
klientens måte å fortelle sin historie og
presentere seg selv på. Hun viste til Tom
Andersen og hvordan han inntok en posisjon
Metaforum - September 2019
15

PaperturnPowered by


Fullskjerm Klikk for å lese
Paperturn flipp bok
Søke
Oversikt
Last ned som PDF
Skriv ut
Handlevogn
Fullskjerm
Avslutt fullskjerm