METAFORUM SEPTEMBER 2019 - Side 16Det er en måte å jobbe og å verdsette
grunnleggende verdier og syn på mennesker.
Han opplever det fascinerende å se menneskers
kraft i dialoger.
Har len e An der son
«What might you be
thinking? How might I
say it differently? »
Tom Andersen
med å gå ved siden av klienten, og følge det som
er viktig for dem og ikke gå foran og dra dem.
Dette gjennom å følge klientens ord, verdier, tro
og hva de ønsker å snakke om. «What might you
be thinking? How might I say it differently? ».
De fleste mennesker har gode intensjoner, og de
ønsker å være i gode relasjoner. Hun var opptatt
av at vi snakker med hele kroppen ikke bare
stemmen, og å vise at vi har merket det, uten å
legge mening til andres uttrykk, for eksempel ved
noens gråt.
Jaakko Seikkula fortalte at ideen om dialog er å få
frem kraften i menneskelige dialoger. Han var
opptatt av kraften av å være i dialog og
betydningen av at ALLE stemmer blir hørt, og
inkluderer alltid stemmen til de som ikke er til
stede i rommet. For eksempel «Dersom x hadde
vært her nå hva tror dere hun ville sagt?» Den
dialogiske ideen er opptatt av hvordan man
respondere på det den andre sier. Videre handler
det dialogiske om å lytte etter ord med følelser
og hvordan det resonerer i eget liv i det delte
øyeblikket.
Han påpeker betydningen av å være autentisk og
transparent i betydningen av at han aldri sier noe
han ikke føler, men sier samtidig ikke alt han
føler. Han viste til Tom Andersen som spør seg
om dette er tid og sted for å være transparent.
16
Metaforum - September 2019
Jaakko Seikkula viste til Mikhael Bakthin som
beskrev møter mellom mennesker, og at vi
kontinuerlig er i dialog med hverandre, uansett
venn eller fiende. Alle har sine egne historier,
polyfoni. Dette begrepet, polyfoni, ble brukt ofte
på seminaret, og det etterspør blant annet etter
flere historier og følelser. Det var nyttig å bli
minnet om sosialkontruksjonismen og hvordan
sannheten alltid er i konteksten. Alt er
kontekstuelt, som han understreket. Også
diagnoser som idè: Systemet skaper ikke
problemer, men problemer skaper systemet. For
«Systemet skaper
ikke problemer, men
problemer skaper
systemet. »
Mikhail Bakhtin
eksempel at diagnosen skapes i diskusjonen om
diagnosen. Han viste til John Shotters kritikk av
sosialkonstruksjonismen. At den ikke er radikal
nok da den ikke i tilstrekkelig grad fokuserer på
hvor det snakkes. Han poengterte at vi har for
mye fokus på det språklige, og at det er mange
måter å ha dialog med andre på. Eksempelvis har
noen menn mindre tilgang på å snakke om
følelser, sammenlignet med en del kvinner. Det
er også av stor betydning å ikke tillegge mening i
andres uttrykk. Det vil si at det er nok for
eksempel å bli bekreftet på sin smerte,
uavhengig av uttrykksform.
Hans doktorgradsarbeid handlet om hva som
skjer i møtet mellom familien og de profesjonelle
i møte med kriser. Han poengterte at dersom vi
bruker diagnoser som veileder vil fokus være på
kontroll/undersøke. Et dialogisk perspektiv er en
annen måte å nærme seg terapeutisk på, et
kreativt møte/prosess med fokus på delt
oppmerksomhet hvor klienten har makten over
eget liv. Hans erfaring er blant annet at det
kurative i møtene, er det som deles og hvordan vi
kommer sammen. I den forbindelse snakket han

PaperturnPowered by


Fullskjerm Klikk for å lese
Paperturn flipp bok
Søke
Oversikt
Last ned som PDF
Skriv ut
Handlevogn
Fullskjerm
Avslutt fullskjerm