METAFORUM SEPTEMBER 2019 - Side 17Fra venstren Åse Randi B Hermanrud, Kristin Buer, Harlene Anderson, Ninni Hannevold, Unni
Fauske
om hvordan vi responderer med språk, og ikke
minst hvordan vår respons inviterer til dialog.
Justine van Lawick var i utgangspunktet et ukjent
blad for noen av oss. En finsk deltaker på
seminaret tipset om artikkelen «No Kids in the
Middle: Dialogical and Creative Work with
Parents and Children in the Context of High
Conflict Divorces?, skrevet av blant annet Justine
van Lawick. Han visste også at Kirkens Bymisjon i
Trondheim tilbyr gruppetilbudet «no kids in the
middle», for bedre foreldresamarbeid, basert på
hennes arbeid. Justine van Lawick var opptatt av
Bateson og at hans ideer er på vei tilbake
gjennom Posthuman ecology. Alt er knyttet
sammen, og jeg og vi er natur. Vi må være mer
ydmyke i verden og mer relasjonelle. Hun minnet
90% av vår
kommunikasjon er
n on verbal
oss om at 90% av vår kommunikasjon er
nonverbal. Dette knyttet hun til at mange menn
kan ha problem med å finne ord, og da blir det
viktig
å
oppfatte
den
nonverbale
kommunikasjonen, som er mer naturlig. En viktig
inspirasjonskilde for henne er John Shotter og
hans arbeid og tanker. «The thou is older than
the I?. Hun utfordret oss på om vi inkluderer nok
ikke-menneskelige objekter i terapien? Som for
eksempel leker, dyr, kunst og ulike symboler og
figurer. Hun viste oss en film av Joseph Pierce «a
family portrait». En svært illustrerende tegnefilm
om indre dialoger og relasjonelle forhold.
Anbefales å se!
Jim Wilson fra Skottland var også ukjent for meg.
Det spennende med hans innlegg var fokus på
politikk og terapi, og politikk og praksis. «In
dialogue with irreverence, curiosity and the
politics of practice?. Vi blir påvirket fra fødselen
av, og de fleste må forholde seg til systemer med
skjemaer og tidsfrister, og hva dette gjør med
terapeuten. Han utfordret oss på hvilken relasjon
vi har til våre makter rundt oss, og ethvert
system som tror de formidler sannheter.
Metaforum - September 2019
17

PaperturnPowered by


Fullskjerm Klikk for å lese
Paperturn flipp bok
Søke
Oversikt
Last ned som PDF
Skriv ut
Handlevogn
Fullskjerm
Avslutt fullskjerm