METAFORUM SEPTEMBER 2019 - Side 20mennesker med mange ulike følelser.
Jaakko Seikkula og Pekka Holm fremhevet at det
ikke er noen hast med å få frem følelsene, eller at
alle må si noe. Hvis noen ikke sier noe, så er det
viktig å unngå å vurdere at den har «motstand»
mot å delta i samtalen. Jaakko Seikkula og Pekka
Holm formidlet avslutningsvis at dialog er en
«cocktail» med tre deler lytting, og en del
snakking. De understreket at det viktigste i livet
er å puste og være i dialog. De gjentok at i
dialogen er det først og fremst viktig å lytte etter
det klienten sier og ikke hva den mener, og
spørre mindre etter det en vil vite. I tillegg til at vi
lytter etter våre egne indre dialoger!
Etter spennende finsk lunsj hvor all beskrivelse
av maten sto på finsk, hadde vi workshop med
Harlene Anderson og Jim Wilson.
hvordan jobbe med arbeidsklimaet hvor
ufrivillighet er tilstede: Hun jobber på lik måte
uansett hvem hun snakker eller jobber med. Hun
er ikke der for å dømme eller å anklage noen.
Jim Wilson snakket engasjerende om politikk og
systemer. Han uttrykte at vi har også en plikt til å
undervise
våre
myndigheter
og
samarbeidspartnere slik at vi ikke får en bestilling
fra andre om å jobbe slik og slik i løpet av så som
mange timer... F.eks fra tingretten eller
barnevernet.
To konkrete tips fra Jim Wilson:
Et utfordrende begrep Jim Wilson brukte flere
ganger var «Irreverence», direkte oversatt til
Harlene Anderson og Jim Wilson beskrev alle
som samtalende mennesker. Vi kan lære noe fra
alle møter med alle folk. Samtidig som de ikke
kom med noen spesielle oppskrifter på å være
samtalende. Det handler om hvordan vi er
sammen med hverandre. Harlene Anderson
snakket
om
begrepene
«otherness» og
«othering» og forskjellene mellom dem:
«Otherness» er å si at vi er annerledes enn
andre, mens «Othering» viser respekt og viser at
vi er unike sammen. Vi kan ikke vite hvordan den
andre kan tenke og oppleve. Vi prøver å finne
kontaktpunkter gjennom å være trygge nok til å
improvisere i terapien. Alle trenger å bli
anerkjent.
Jim Wilson snakket om hvordan han prøver å få
kontakt med klientene. Han minnet oss på at alle
klienter har andre viktige før de møter meg som
terapeut. Unngå å spille rollen som terapeut,
men være «meg», for å få bedre kontakt med
klientene. Han poengterte å lytte, før han
snakker. «To speak in order to listen.... and create
a open space for the other». Hans hovedagenda i
samtalen var å invitere den andre til å prate.
Både Jim Wilson og Harlene Anderson snakket
om viktigheten av tilstedeværelse i samtalen for
alt som kan skje og vise seg i samtalen, f.eks en
mobil som blinker hele tiden i samtalen, og
hvordan den kan gi nyttig informasjon og
invitasjon til å snakke om en hektisk jobb, og hva
konstant tilgjengelighet via mobilen kan gjøre
med folk. Harlene Anderson ble utfordret på
20
Metaforum - September 2019
respektløshet. Dette i betydningen av å være tro
mot klienter og egen terapeutiske overbevisning,
fremfor systemer, makt og rammer satt av andre.
Han viste til boken av Gianfranco Cecchin om
«irreverence» og strategi for å overleve som
terapeut.
Jim
Wilson
kom
med
flere
oppfordringer til vår terapeutiske hverdag og
samtaler. Blant annet å følge med på kvaliteten
og intensiteten på det som blir uttrykt av
klientene. At det flott å generalisere, eller fortelle
at jeg har snakket med flere som har opplevd
noe lignende.
Ved behov for å trøste og bære uttrykk: «Jeg er
her med deg!». «I am with you». Vær tilstede og
tål stillhet.

PaperturnPowered by


Fullskjerm Klikk for å lese
Paperturn flipp bok
Søke
Oversikt
Last ned som PDF
Skriv ut
Handlevogn
Fullskjerm
Avslutt fullskjerm