METAFORUM SEPTEMBER 2019 - Side 22Fra venstre Peter Rober,Pekka Holm, Harlene Anderson,Jim Wilson, Jaakko Seikkula
van Lawick ble vi utfordret på å lage et manifest
for den arbeidsplassen vi kom fra. Dette arbeidet
gjenstår å ferdigstilles, men det kan bli et
Manifest for Familievernkontoret Innlandet med
blant annet fokus på trygge rom for terapeuter
og klienter for samarbeid, og tilstedeværelse.
Avslutningsvis ble vi bedt om å svare på tre
spørsmål på et ark:
øyekontakt, og dialog med nytt menneske. Det
var spennende og litt utfordrende å se ukjente
rett i øynene, men gav ny erkjennelse og
Det var spennende og litt
utfordrende å se ukjente rett i
øynene, men gav ny
erkjennelse og menneskelig
kontakt.
menneskelig kontakt. Hvert par koblet seg på
nytt par, og det ble kvartetter med gode dialoger!
Alle måtte så reise seg å gå rundt å få øyekontakt
med hverandre, før vi stoppet ved en person vi
ikke har snakket med før og reflekterte rundt det
vi hadde svart på spørsmålene. Ny vandring med
22
Metaforum - September 2019
Dialogen og vennligheten kulminerte med felles
allsang «stand up». Det som sitter mest igjen er
hjertekontakten som ble formidlet både til
deltakerne på seminaret, til faget familieterapi og
til de vi møter både på jobb og privat gjennom
«othering» fremfor «otherness». I forlengelsen
kommer bekreftelse av verdier og holdninger i

PaperturnPowered by


Fullskjerm Klikk for å lese
Paperturn flipp bok
Søke
Oversikt
Last ned som PDF
Skriv ut
Handlevogn
Fullskjerm
Avslutt fullskjerm