METAFORUM SEPTEMBER 2019 - Side 28høre gutten fortelle om VENOM. Jeg spurte om
URO kunne ha litt samme effekt på han som
VENOM hadde på Eddie? Gutten ble tankefull,
men nikket. Vi begynte å tegne bilder av URO
som ikke hadde egen kropp, men som var
avhengig av levende vesener for å overleve.
Gutten tegnet en sirkel og viste hvor stor plass
URO tok inne i han på skolen. Jeg spurte om det
var noen ganger URO ble mindre. Han svarte at
han hadde med seg to legomenn på skolen, de
hjalp han. Far sa at gutten ble roligere når han
hadde noe å «fikle» med. Jeg spurte gutten om
legomennene var med han til timen i dag. «De er
alltid med», svarte han. Uten å nøle tok han de
opp fra lommen og viste meg.
Gutten tegnet og forklarte videre, aller størst var
URO når far kjeftet på han. Da var han selv bare
en liten prikk og URO stor. Jeg spurte om det var
Gutten tegnet en sirkel og
viste hvor stor plass URO tok
inne i han på skolen.
noen våpen far brukte som virket mot URO?
Gutten svarte med en gang at far sitt våpen var
øks, den brukte han når URO ble stor. Far sin
stemme kunne fange URO inn i et fengsel. Men
når far sin stemme ikke var der, ble URO større.
Faren spurte nysgjerrig om det var det som
hadde skjedd på et familiebesøk, der fars
kjæreste hadde hatt vansker med å roe han ned.
Gutten nikket. Far fortalte at han hadde kjeftet
mye og vært konsekvent i grensesettingen, da
han mente at gutten trengte dette. I det siste
hadde han sluttet å kjefte så mye, han prøvde
heller å være mer tydelig. Jeg spurte gutten om
han merket dette, ja, svarte han. Når pappa
kjeftet ble URO størst! Da tok den over hele han.
Hvilket våpen har mamma mot URO spurte jeg
nysgjerrig? Hun har blomster, svarte han.
Blomstene var virkningsfulle, men hadde ikke
samme kraft som øksen. Mammas blomster
traff alltid URO, og ikke gutten. Mamma kunne
ikke bruke øks sa han. Gjennom sin fantasi
hadde gutten tegnet et levende bilde av hvordan
det var for han å leve med URO. Jeg bestemte
28
Metaforum - September 2019
meg for å skrive en bok med et kapittel fra hver
time, med guttens egne ord og beskrivelser,
kortfattet, med et eksternaliserende språk og
narrative spørsmål. Boken inneholdt guttens
egne
illustrasjoner
som
han
tegnet
i
terapitimene. Kanskje dette kunne hjelpe med
eksternaliseringen og holde han engasjert i
terapi?
Vi utforsket URO sin plan, som var: 1) Å få pappa
til å klikke, 2) Ikke høre etter, 3) Gjøre det
motsatte av det han fikk beskjed om på skolen.
Deretter utforsket vi gutten sin plan, som var: 1)
Å høre etter, 2) Å følge beskjeder fordi han da vet
at han får lov til mer, 3) Få mindre kjeft.
BREV FRA EN FIKTIV HELT
Ved å hente inspirasjon fra fantasiens verden
ville jeg ved hjelp av guttens fiktive helt, Eddie
Broch fra filmen VENOM, anerkjenne guttens
verdier og kvaliteter for å gjøre guttens identitet
rikere. Kanskje det kunne finnes et potensial i
magi og fantasiens verden?
Jeg undret meg over hvordan jeg skulle knytte
guttens egenskaper, som godhjertet og hjelpsom
ovenfor andre barn, til noe som kan hjelpe han til
å «temme» URO. Kunne URO lære han noe?
Kunne gutten lære URO hvordan den skal
oppføre seg ovenfor andre? Kanskje VENOM og
Eddie kunne hjelpe oss på vei, slik David Marsten
hadde erfart med brev fra bokserie heltene?
Tilbake til terapirommet hadde ideen tatt form.
Jeg arrangerte det hele med min sjef. I neste
terapitime banket det plutselig på døren. Et brev
hadde kommet til gutten. Min sjef hadde lett
overalt etter brevets rette eier. Gutten, litt
undrende og samtidig litt flau, utbrøt nesten
hviskende; «Jeg heter det». «Da må brevet være
ditt, det er ingen andre som heter det her»,
svarte min sjef overbevisende. Gutten tok
nølende imot brevet, han så på det og utbrøt:
«Hvorfor er det bilde av VENOM?» Han så på
meg. Jeg ristet på hodet og sa at jeg ikke visste
noe.
«La oss åpne og se hva som er inni», sa far.
Gutten åpnet brevet. Det var et helsides brev til
han. Far prøvde å få gutten til å lese det selv,
men gutten var så overrumplet at han insisterte
på at far skulle gjøre det. Gutten lyttet med store

PaperturnPowered by


Fullskjerm Klikk for å lese
Paperturn flipp bok
Søke
Oversikt
Last ned som PDF
Skriv ut
Handlevogn
Fullskjerm
Avslutt fullskjerm