METAFORUM SEPTEMBER 2019 - Side 32Systemisk Kafè - «Frauk
Da systemisk kafe ble arrangert i Fraukjelleren på
Hovde gård i Ørland, var vi så heldig å møte Werner
Christie. Som vanlig var det godt oppmøte i det faste
lokalet, «Fraukjelleren».
Tek st : Sigrun Klausen
Werner Christie var Norges første helseminister
da han satt i Gro Harlem Brundtlands regjering
fra 1992-95. Han er utdannet lege og
samfunnsviter, og har vært praktiserende lege,
ass fylkeslege, forsker og fylkeshelsesjef. I tillegg
har han drevet hjemgården på Hamar på fritiden
i 13 år. Han har jobbet med folkehelse,
helseadministrasjon, helseteknologi, innovasjon
og helsepolitikk i Norge, USA, Kina og flere andre
land.
Han
har
også
vært
leder
av
Bioteknologinemnda www.bion.org og av WHO?s
Stop Tb Partnership www.stoptb.org. Han er nå
førstelektor på BI og NTNU, og fagansvarlig for
Helsedirektoratets Nasjonale Lederutdanning for
Primærhelsetjenesten på BI. Han har således hatt
32
Metaforum - September 2019
med seg et bredt systemperspektiv både i teori
og praksis på økonomisk, administrativt,
økologisk og globalt nivå.
Erna ønsket Werner velkommen og fortalte
forsamlingen at hun ble kjent med Werner
gjennom helselederutdanningen på BI, hvor han
var hennes lærer. Han var også kjent for de fleste
i forsamlingen fra sin politiske karriere under
Brundtland-regjerningen.
På Ernas første spørsmål om hvordan Gro
Harlem Brundtland ville beskrevet ham, syntes
han dette var vanskelig å svare på. Werner lurte
på hvordan Gro hadde funnet ham, da han selv
mente han kom inn «bakdøra» i regjeringen. Han

PaperturnPowered by


Fullskjerm Klikk for å lese
Paperturn flipp bok
Søke
Oversikt
Last ned som PDF
Skriv ut
Handlevogn
Fullskjerm
Avslutt fullskjerm