METAFORUM SEPTEMBER 2019 - Side 33kjelleren» Ørland
fortalte at Gro hadde kommet inn i regjering på
en utradisjonell måte, og tenkte kanskje at
situasjonen var den samme for han selv. Han
hadde ikke politisk karriere fra før, og kom inn
som fagmann. Kanskje litt mindre politikk og litt
mer fag var det Gro tenkte på, trodde han, i en
tid med kaos og konflikter i helsesektoren.
Werner hadde skrevet en bok som het «Politikk
og fag på samme lag», og kanskje kan det også
ha hatt med det å gjøre? Den tiden ble Werner
omtalt i aviser og snakket om som en god
fagmann, da han hadde jobbet i helsevesenet i
13 år før han havnet i regjering. Pressen var
imidlertid noe betenkt over at han ikke var en
erfaren politiker. Werner selv har alltid vært
På 90-tallet ble helsevesenet
styrt av mektige og egenrådige
menn og politikerne var frustrert
over liten kontroll på det som
foregikk.
opptatt av langsiktige saker i politikken fortalte
han.
Erna fortsatt med spørsmål om hva Werners
viktigste bidrag til helse og omsorg var da han
satt som helseminister. For oss som tilhørere var
det svært interessant å få et innblikk i
helsevesenets historie. Werner fortalte at
helsevesenet på 90-tallet ble styrt av mektige og
egenrådige menn og at politikerne var frustrert
over liten kontroll på det som foregikk.
Byråkratene var redd for at Werner skulle bygge
ned
direktoratet
og
den
faglige
helseforvaltningen, noe han avkreftet overfor
byråkratene. Dette mente han førte til at mange
senket skuldrene. Det han imidlertid måtte ta tak
i tidlig i perioden, var uenigheten mellom
fylkeskommunene
i
forbindelse
med
sykehusvalg. Det var viktig for ham at pasientene
selv fikk bestemme, og at det økonomiske
aspektet skulle komme pasientene til gode, og
ikke skulle være et middel for å saldere budsjett.
Fylkeskommunene
måtte
betale
gjestepasienter, ellers ville pengene gå til
fylkene som betjente pasientene. Og sånn
det. «Litt muskler må man bruke, selv om
Metaforum - September 2019
for
de
ble
det
33

PaperturnPowered by


Fullskjerm Klikk for å lese
Paperturn flipp bok
Søke
Oversikt
Last ned som PDF
Skriv ut
Handlevogn
Fullskjerm
Avslutt fullskjerm