METAFORUM SEPTEMBER 2019 - Side 34ikke er min legning», sa Werner.
SAM ARBEID
Werner var med i starten på samhandling og
samarbeid i helsevesenet. Å skape samarbeid var
viktig for ham. Et av hans første oppdrag var å
møte de andre helseministrene i Europa, og
holde et hovedinnlegg på en OECD samling om
hvordan helsevesenet var bygd opp i Norge.
Så da hadde han 2 måneder på seg på å finne ut
hvordan vi skulle gjøre det i Norge! Manage
Competition ? (New Public Management) styrt av
konkurranse, kontroll og rapportering var
modellen i mange europeiske land. Werner fikk
frie hender, og han gikk motsatt vei enn disse
landene. Innlegget hans gikk ut på at det norske
helsevesen var bygget på sammenhengende
behandlingskjeder
og
sømløse
behandlingsforløp, og at vi ikke var opptatt av
konkurranse, fordi det ville ødelegge de
sammenhengende behandlingskjedene. Han
kalte det Manage Cooperation.
«Må ha litt styring for at folk
skal samarbeide»
Fullverdige behandlingskjeder fra primærhelsetjenesten til regionsykehusene krevde
samarbeid «Må ha litt styring for at folk skal
samarbeide», sa han, noe som resulterte i
stortingsmelding om samarbeid og styring.
Et annet bidrag som også omhandlet samarbeid
var de fem helseregionene. Werner fortalte at
han starta med å lage regionale helseplaner på
hvert eneste fag i sykehusene for å få til de
behandlingskjedene som kommunene skulle
spille på. De er der ennå, og det er han stolt ta
av, sa han. Det er nå blitt regionale helseforetak i
stedet ? som er litt preget av New Public
Management uten konkurransedelen.
POLITIKK OG FAG
Erna spurte videre hvordan Werner tenker det er
hensiktsmessig å jobbe med politikk for å endre
praksis på helse og omsorgsfeltet.
Werner fortalte at før kommune- helsetjenesten
kom i 1984, var det et «villniss» av ulike
ordninger. Det var veldig kompleks, sa han, og
han syntes det var flott å få samlet alt i den
norske kommunale helsetjenesten. Det må være
et samspill mellom fag og politikk, sa han.
Samspillet må gå ut på at fagfolk må legge til
rette for et enkelt og tydelig beslutningsgrunnlag.
Politikerne

stole

fagfolkets
34
Metaforum - September 2019
«Samtaler er det aller viktigste
samhandlingsinstrumentet vårt»
beslutningsgrunnlag, og foreta prioriteringer. Det
er så enkelt at vi må snakke sammen, politikere
og fagfolk. «Samtaler er det aller viktigste
samhandlingsinstrumentet vårt», sa Werner.
Samhandling hører vanskelig ut, men det handler
om at det må knyttes til de som tar beslutninger i
arbeidshverdagen, fortsatte han. Snakk med
hverandre! Kulturen i kommunen er mer
samhandlingsorientert enn i foretakene som har
kommandolinjer. Kommunene i Norge har et helt
unikt grunnlag for å drive godt folkehelsearbeid,
fordi alt som er viktig for folk, som helse, skole,
velferd, kultur, arbeid, bolig og natur har
kommunen ansvar for. Hvis vi klarer å jobbe godt
sammen i kommunen har vi et unikt grunnlag for
å bidra til at alle lever et godt liv.
SYSTEM FORUM I HELSEVESENET
Erna fortsatte med spørsmål om hva Werner
tenker om å ha et helsevesen med systemfokus
kontra å ha fokus kun på individ. Dette var et
spørsmål han ofte diskuterte med studentene
sine, sa han. Medisinfeltet har lineær tenking, og
dreier seg om «årsak og virkning» i stedet for
sirkularitet. «Alt henger sammen med alt, det er
system, så enkelt er det», fortsatte han, og
«systemet finnes på alle nivåer, og særlig i
helse». Videre fortalte Werner om et forslag om
felles grunnutdanning i systemteori ved NTNU,
uten at han hadde tro på at det blir noe av det
med det første. Werner viste videre til det
biologiske systemet i kroppen vår, hvor alt
henger sammen, og påvirker hverandre. Enhver
person er også i et sosialt system, med flere ulike
Alle pasienter må forstås som
et menneskelig system i et
normalt liv med sin historie.
systemer rundt seg. Alle pasienter må forstås
som et menneskelig system i et normalt liv med
sin historie. Det er viktig å forstå pasienten også
som del av systemer som påvirkningsfaktorer.
HELSELEDELSE PÅ BI
Werner fortalte at han hadde «gått runden» før
han fikk undervise på BI. Han fortalte at han var
aktiv gjennom skoletiden, og i undervisning, hva
som gjør en skole god osv. Han studerte

PaperturnPowered by


Fullskjerm Klikk for å lese
Paperturn flipp bok
Søke
Oversikt
Last ned som PDF
Skriv ut
Handlevogn
Fullskjerm
Avslutt fullskjerm