METAFORUM SEPTEMBER 2019 - Side 35pedagogikk i Bergen etter først å ha vært innom
tradisjonell pedagogikk på 60-tallet. Han gikk
over til medisin, og fortsatte med samfunnsfag,
men ble ikke spesialist i noe. Etter å ha reist litt
rundt i verden, underviste han litt på høyskoler.
Han hadde stort nettverk, og fikk etter hvert
undervise i helseledelse på BI.
På spørsmål om hva som er viktig at
«helselederne» skal kunne noe om, svarte han at
det er to ting. Det ene er at ledelse i dag handler
om samhandling. I helsevesenet handler det om
hvordan vi jobber sammen for å få det til i
fellesskap, og det finnes ikke så mange
lærebøker om det. Bøker om samhandlingsteori
for ledere eller systemperspektiv på ledelse
Alle bøker om ledelse handler
om hierarkiske organisasjoner
hvor sjefen bestemmer.
finnes ikke - alle bøker om ledelse handler om
hierarkiske
organisasjoner
hvor
sjefen
bestemmer. Det andre som er viktig for
helseledere er å lage ny standard om ledelse for
fremtidens helsevesen for å møte framtidens
utfordringer. Bestillingen fra myndighetene
handler egentlig om innovasjon og endringer i
helsetjenestene ? altså endringsledelse.
helse og omsorgstjenester sammen med de vi er
her for, og spurte Werner hva samskaping er for
ham. Samskaping for Werner var så enkelt som å
prøve seg fram, å utforske ting sammen,
improvisere, leke og ha det litt gøy i fellesskap,
noe som betyr at man ikke kan legge en fast plan
på forhånd. Vi må forstå hva som gjør livet verdt
å leve ? vite hva folk interesserer seg for, hva
som engasjerer og om de har noen å være
engasjert sammen med. Spørsmålet «Hva er
viktig for deg?» må med i samskaping.
M ULIGHETER OG UTFORDRINGER
Werner mente det er en utfordring at
demokratiet og velferdsstaten er veldig sårbar vi ser konturene av at det er sterke særinteresser
som vinner, og det er bekymringsfullt.
Werner pekte på tre forhold han mente ikke er
utfordringer:
Eldr ebølgen : Selv om mange eldre har behov for
helse- og omsorgstjenester, er også mange eldre
ressurssterke og gode bidragsytere i samfunnet.
Vi blir friskere og friskere og klarer oss bedre og
bedre.
Det er in gen per son alm an gel: Det er mer enn
nok unge folk her i verden, og Werner viste til
andre nasjoner enn Norge. Mange er fantastiske
representanter for det nye Norge og for
helsevesenet.
Vi h ar ik k e r åd: Werner mente at vi får dekket
Erna fortalte at vi i Ørland ønsker å samskape
Metaforum - September 2019
35

PaperturnPowered by


Fullskjerm Klikk for å lese
Paperturn flipp bok
Søke
Oversikt
Last ned som PDF
Skriv ut
Handlevogn
Fullskjerm
Avslutt fullskjerm