METAFORUM SEPTEMBER 2019 - Side 36for mye av basale behov, og viste til overflod av
leker, klær, biler, hytter og hus. «Vi kan godt
betale mer skatt til fellesskapet, for da tar vi vare
på hverandre», og «velferdsstaten er det mest
naturlige svaret på framtida», sa han.
På hvilken måte kan ledelse, og eventuelt hvilken
form for ledelse tenker du kan bidra til å skape
bærekraftig utvikling, som utjevner sosiale
forskjeller, var neste spørsmål fra Erna.
Dette svarte Werner på med å vise til mange som
har spurt seg om det, bla annet FN og verdens
økonomiske forum. De er opptatt av well-being,
deltakelse og OECD som egentlig var en
organisasjon for økonomisk samarbeide er veldig
opptatt av å finne andre mål enn BNP for hva
som er viktig her i livet. Han viste til at ny
statsminister i New Zealand nettopp har lansert
at økonomisk vekst er betinget av likeverd og
bærekraft og et robust samfunn som tåler krise,
og har samhold. Dette er det motsatte av
utenforskap, sa Werner og mente at fokus på
well-being, deltakelse og bærekraft er riktig
retning.
Werner ble videre spurt om hvordan han mente
synet på helse har endret seg de siste 25 årene.
Han mente at vi i begynnelsen var opptatt av å få
til en helhetlig helsetjeneste, og begynte med å
se sammenhenger. Vi var veldig flinke til å utvikle
helsevesenets forhold til sykdom, men «glemte»
at de som har en sykdom også er personer.
Helsevesenet var veldig opptatt av at hver enkelt
skal få det som var viktig for deres sykdom og
diagnose.
Vi telte diagnoser, studerte forskningsresultater
og oppsummerte for å kunne definere guidelines,
veiledning og retningslinjer hvor hva sykdom
Vi var veldig flinke til å utvikle
helsevesenets forhold til sykdom,
men «glemte» at de som har en
sykdom også er personer.
egentlig er. Vi var opptatt av selvstendighet. I alle
sektorer ble mennesker definert etter våre
kategorier - som rusomsorgen, PU omsorgen,
demensomsorgen osv, og alle hadde sitt eget hus
og sine egne institusjoner.
Werner mente vi har fragmentert og segmentert
folk på en måte og gjort dem til diagnoser i
stedet for personer. «Vi må kanskje begynne å
36
Metaforum - September 2019
snu perspektivet da, og tenke hva er viktig for
dem», sa han. Mens vi før var opptatt at alle
skulle klare seg selv, er vi nå mer opptatt av å
fylle livet med innhold. Werner mente at
tilhørighet, nettverk og innhold i hverdagen er
viktig for god helse, og dermed viktig for
framtidas helsevesen.
OPPVEKST, VERDIER OG YRKESVALG
Da Werner fikk spørsmål om sammenheng
mellom oppvekst og yrkesvalg, og hvilke verdier
som var viktige for ham, ga han oss innblikk i sin
oppvekst og familie med en kronisk syk søster, og
en far som var pilot under krigen. Han lot
tilhørerne komme tett innpå livet sitt. Han
fortalte om en oppvekst med en storesøster som
alltid har sittet i rullestol og måtte ha hjelp til alt,
mens han selv var svært aktiv med venner og
samfunnsdeltakelse. Med far som en god
kamerat, og en svært omsorgsfull mor har han
gode minner fra oppveksten. Werner syntes det
var vanskelig å si akkurat hvordan oppveksten
hadde betydning for yrkesvalg og verdier.
Av alt du har gjort hva er du mest stolt over?
spurte Erna. Werner fortalte at det meste han har
gjort er fordi han har syntes det har vært gøy.
Han har alltid vært nysgjerrig, og ville alltid prøve
nye ting og gjøre ting han ikke kunne fra før. Det
var viktig for å sjekke om han mestret det, og han
oppsøkte derfor «ytterlighetene», og har prøvd
og lært mye forskjellig. Altså noe helt motsatt av
«å bli ved sin lest» og heller utvikle kompetanse.
Det var han stolt av, i tillegg til at han har fått
være med å utvikle helsevesenet. Når han tenker
tilbake så er det menneskemøtene som har vært
viktige for ham, selv om det kanskje ikke har med
stolthet å gjøre. For å illustrere dette, fortalte han
en gripende historie om en rumensk sigøyner
han ofte møter på sin vei til jobben ved BI, og om
hvilken glede han har hatt av sitt kjennskap med
henne.
Werner beskrev menneskemøter uavhengig av
hvem man er og hvor man hører til, og viste til
nye de bærekraftsmålene om likeverdighet ? hvor
viktige de er for framtida. Hva er det vi vil oppnå,
hva er verdiene vår, det et av de viktigste
spørsmålene, avsluttet Werner, før Erna takket
for samtalen, og for at han lot oss komme så
nær.
Presentasjon, utdanning
& praksis

PaperturnPowered by


Fullskjerm Klikk for å lese
Paperturn flipp bok
Søke
Oversikt
Last ned som PDF
Skriv ut
Handlevogn
Fullskjerm
Avslutt fullskjerm