METAFORUM SEPTEMBER 2019 - Side 4Metaforumredaksjonen
Er n a Hen r iet t e D. Tysk ø
(redaktør)
T
Nytt materiale sendes til:
metaforum@nfft.no
416 83 175
erna.tysko@metaforum.no
Ørland
An dr eas Br eden
(redaksjonsmedlem)
T
479 22 03
andreas.breden@metaforum.no
Formater:
Annonser:
.pdf
Artikler:
.doc / .docx / .odt/ .rtf
Bilder/logo:
.gif/.png/.jpg/.tif/.psd
Trondheim
Siv Sæver aas
(redaksjonsmedlem)
T
951 85 350
siv.severaas@metaforum.no
Bergen
Annonsepriser:
-
1/1 side: 5000,1/2 side: 2500,1/4 side: 1250,1/8 side: 675,-
Svein År dal
(produksjonsansvarlig)
T
988 11 444
svein.ardal@metaforum.no
Gratis annonsering om dette inkluderer
avtale om rabatt for NFFTs medlemmer.
Oslo
Kontakt: metaforum@nfft.no
Hjemmeside: www.nfft.no
Deadline neste nummer: 15.11.2019
Neste nummer kommer: 29.11.2019
4
Metaforum - September 2019

PaperturnPowered by


Fullskjerm Klikk for å lese
Paperturn flipp bok
Søke
Oversikt
Last ned som PDF
Skriv ut
Handlevogn
Fullskjerm
Avslutt fullskjerm